Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 10 d'abril de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la inversió estrangera (Tram. 310-00150/12)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les llistes d'espera sanitàries (Tram. 310-00159/12)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Reglament d'adopció internacional (Tram. 310-00153/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'eutanàsia (Tram. 310-00154/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el turisme (Tram. 310-00155/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'activitat subvencionadora del Departament de la Presidència (Tram. 310-00156/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'estratègia per a reforçar el paper de la dona i reduir l'escletxa de gènere en el sector tecnològic (Tram. 310-00151/12)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'exportació de la cultura catalana (Tram. 310-00152/12)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures contra la violència masclista (Tram. 310-00157/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la vigilància a les platges i les piscines durant la temporada d'estiu del 2019 (Tram. 310-00158/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00091/12)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00087/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

 • 2

  Homenatge en memòria de l'exdiputat Eduardo Martín Toval (Tram. 401-00012/12)

  Junta de Portaveus

  Substanciació.

 • 3

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament).

 • 4

  Decret llei 5/2019, del 5 de març, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge (Tram. 203-00013/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 5

  Decret llei 7/2019, del 2 d'abril, de concessió d'un suplement de crèdit als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (Tram. 203-00015/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 6

  Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 202-00036/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 231, 73)

 • 7

  Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 202-00037/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 238, 12)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre el món local (Tram. 300-00114/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 306, 72)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre la seva relació amb els governs locals (Tram. 300-00115/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 306, 73)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre la cooperació amb l'Administració local (Tram. 300-00119/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 306, 74)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre l'europeisme (Tram. 300-00118/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 306, 74)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l'aire (Tram. 300-00121/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 306, 75)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre la seva visió per a trobar una solució democràtica a la repressió i l'immobilisme polític (Tram. 300-00116/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 306, 73)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre la regulació dels arrendaments urbans en el dret civil de Catalunya (Tram. 300-00117/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 306, 73)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre el transport sanitari i els serveis d'emergències (Tram. 300-00120/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 306, 74)

 • 16

  Interpel·lació al Govern sobre les cambres de comerç (Tram. 300-00122/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 306, 75)

 • 17

  Procediment per a elegir sis membres de la Junta de Govern del Memorial Democràtic (Tram. 284-00002/12)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 308, 8)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les urbanitzacions i els barris amb dèficits urbanístics (Tram. 302-00087/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 306, 65; esmenes: BOPC, 309, 31)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lluita contra la desocupació i la precarietat laboral (Tram. 302-00088/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 306, 65; esmenes: BOPC, 309, 32)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció dels drets civils i polítics de tots els catalans (Tram. 302-00089/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 306, 66; esmenes: BOPC, 309, 34)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la recuperació dels grans consensos per a fer que Catalunya avanci (Tram. 302-00090/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 306, 66; esmenes: BOPC, 309, 36)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les millores necessàries per a l'escola catalana (Tram. 302-00092/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 306, 68; esmenes: BOPC, 309, 38)

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 302-00093/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 306, 69; esmenes: BOPC, 309, 41)

 • 24

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la visió del Govern amb relació a la participació catalana en el colonialisme i l'esclavisme (Tram. 302-00094/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 306, 70; esmenes: BOPC, 309, 42)

 • 25

  Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 202-00037/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 238, 12)

 • 26

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00088/12)

  Substanciació.

 • 27

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00090/12)

  Substanciació.

 • 28

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00089/12)

  Substanciació.

 • 29

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00086/12)

  Substanciació.