Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 6 de març de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç del Mobile World Congress (Tram. 310-00125/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sistema d'emergències i de seguretat (Tram. 310-00126/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la preparació de la candidatura Barcelona-Pirineus als Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern (Tram. 310-00127/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el compliment de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, en matèria de transició energètica (Tram. 310-00123/12)

  Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'impuls a la participació de les dones en el món rural i marítim (Tram. 310-00121/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les inspeccions de treball per discriminació sexista (Tram. 310-00122/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'abonament del deute pendent de les escoles bressol (Tram. 310-00120/12)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques per a facilitar la conciliació de la vida laboral, social i familiar (Tram. 310-00128/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el seu deure de respectar la neutralitat institucional en període electoral (Tram. 310-00129/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la segregació escolar (Tram. 310-00124/12)

  Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 17

  Decret llei 2/2019, del 22 de gener, de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per tal d'incorporar mesures contra els trastorns de la conducta alimentària (Tram. 203-00010/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 18

  Decret llei 3/2019, del 22 de gener, sobre l'increment retributiu per a l'any 2019 i la recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (Tram. 203-00011/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 19

  Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 202-00033/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 231, 71)

 • 20

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'investigació sobre la monarquia (Tram. 252-00016/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

 • 21

  Interpel·lació al Govern sobre el sistema d'arxius de Catalunya (Tram. 300-00089/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 276, 27)

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre la política industrial (Tram. 300-00090/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 276, 28)

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre l'habitatge (Tram. 300-00091/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 276, 28)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre la protecció dels infants i els adolescents als centres escolars (Tram. 300-00093/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 276, 29)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre els conflictes ambientals a Catalunya (Tram. 300-00092/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 276, 28)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre l'empresa i l'ocupació amb relació al procés (Tram. 300-00094/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 276, 29)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre el balanç d'un any d'inacció política (Tram. 300-00095/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 276, 29)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre la situació dels serveis sanitaris (Tram. 300-00096/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 276, 30)

 • 29

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la igualtat de gènere (Tram. 302-00068/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 276, 19; esmenes: BOPC, 279, 21)

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els drets de les dones i les desigualtats de gènere (Tram. 302-00069/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 276, 21; esmenes: BOPC, 279, 23)

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el trilingüisme en l'educació (Tram. 302-00070/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 276, 23; esmenes: BOPC, 279, 26)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva estratègia comunicativa (Tram. 302-00071/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 276, 24; esmenes: BOPC, 279, 28)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la feminització de la pobresa (Tram. 302-00072/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 276, 25; esmenes: BOPC, 279, 29)

 • 34

  Declaració del Parlament de Catalunya de suport a les víctimes d'abusos sexuals infantils (Tram. 401-00010/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 35

  Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 202-00033/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 231, 71)

 • 36

  Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Internacional de les Dones Treballadores (Tram. 401-00011/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 37

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00073/12)

  Substanciació.

 • 38

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00069/12)

  Substanciació.

 • 39

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00068/12)

  Substanciació.

 • 40

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00072/12)

  Substanciació.

 • 41

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00070/12)

  Substanciació.

 • 42

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00071/12)

  Substanciació.