Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 6 de febrer de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els centres especials de treball (Tram. 310-00107/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les explicacions a l'exterior sobre el judici a l'independentisme (Tram. 310-00108/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sistema de protecció de la infància i l'adolescència (Tram. 310-00103/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els projectes lingüístics dels centres educatius (Tram. 310-00104/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els serveis de seguretat dels alts càrrecs de la Generalitat (Tram. 310-00105/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el protocol de les violències sexuals en els espais de lleure (Tram. 310-00101/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la commemoració de la mort fa deu anys de l'occitanista Robèrt Lafont (Tram. 310-00102/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'actuació dels Mossos d'Esquadra en els desnonaments (Tram. 310-00106/12)

  Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el futur del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Tram. 310-00100/12)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva estratègia en matèria d'habitatge (Tram. 310-00109/12)

  Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

 • 16

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00056/12)

  Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 17

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament)

 • 18

  Proposta de canvi de nom de la Comissió d'Ensenyament (Tram. 395-00061/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 19

  Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (Tram. 202-00034/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (esmenes presentades: BOPC, 225, 7; informe: BOPC, 235, 3; dictamen: BOPC, 249, 27)

 • 20

  Decret llei 1/2019, del 8 de gener, de necessitats financeres del sector públic, en matèria de funció pública i tributària en pròrroga pressupostària (Tram. 203-00009/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 21

  Projecte de llei d'ordenació del litoral (Tram. 200-00007/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 200, 27)

 • 22

  Proposició de llei de redacció d'un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l'Estat (Tram. 202-00031/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 206, 15)

 • 23

  Proposició de llei per la qual s'autoritza la delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits (Tram. 202-00032/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 206, 16)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre la situació de la gent gran (Tram. 300-00075/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 252, 14)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques del coneixement (Tram. 300-00076/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 252, 14)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre el turisme (Tram. 300-00077/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 252, 15)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre els papers de Salamanca (Tram. 300-00078/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 252, 15)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre les prioritats del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb relació a les polítiques socials (Tram. 300-00079/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 252, 15)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre les garanties jurídiques dels processos judicials (Tram. 300-00080/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 252, 16)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de joventut (Tram. 300-00081/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 252, 16)

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre les negociacions ocultes entre el president de la Generalitat i el president del Govern de l'Estat (Tram. 300-00082/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 252, 16)

 • 32

  Interpel·lació al Govern sobre la política pressupostària (Tram. 300-00083/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 252, 17)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'estat de l'educació pública (Tram. 302-00054/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 248, 15; esmenes: BOPC, 255, 49)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política universitària i de recerca (Tram. 302-00055/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 248, 17; esmenes: BOPC, 255, 51)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actituds negacionistes que posen en perill els drets de les dones (Tram. 302-00056/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 248, 18; esmenes: BOPC, 255, 55)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el procés separatista i les seves conseqüències per a tots els catalans (Tram. 302-00057/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 248, 19; esmenes: BOPC, 255, 56)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana (Tram. 302-00058/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 248, 21; esmenes: BOPC, 255, 58)

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç del primer any de legislatura pel que fa a drets, autodeterminació, repressió i fracàs del diàleg amb l'Estat (Tram. 302-00059/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 248, 22; esmenes: BOPC, 255, 60)

 • 39

  Declaració del Parlament de Catalunya de condemna de l'atac homòfob al Centre LGTBI de Barcelona (Tram. 401-00009/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 40

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00058/12)

  Substanciació.

 • 41

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00060/12)

  Substanciació.

 • 42

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00061/12)

  Substanciació.

 • 43

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l'actualitat política (Tram. 317-00059/12)

  Substanciació.

 • 44

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00057/12)

  Substanciació.