Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 23 de gener de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions per a millorar l'atenció primària (Tram. 310-00095/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions per a reduir la interinitat dels docents i potenciar el model competencial (Tram. 310-00096/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el funcionament dels serveis sanitaris (Tram. 310-00097/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sistema de protecció de la infància i l'adolescència (Tram. 310-00098/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el tancament de la fàbrica de Gallina Blanca de Sant Joan Despí (Baix Llobregat) (Tram. 310-00090/12)

  Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les darreres actuacions policials (Tram. 310-00093/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la nova regulació dels vehicles de transport amb conductor i del taxi (Tram. 310-00094/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'increment de robatoris en habitatges (Tram. 310-00091/12)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'epidèmia de grip (Tram. 310-00092/12)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la previsió amb relació a les llistes d'espera a la sanitat (Tram. 310-00099/12)

  Xavier García Albiol, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00051/12)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 14

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00055/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 15

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00054/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 16

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00050/12)

  Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 17

  Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a informar sobre l'acció del Govern davant el deteriorament dels serveis públics i les condicions laborals dels treballadors (Tram. 350-00004/12)

  Ple del Parlament

  Substanciació.

 • 18

  Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a informar sobre l'acció del Govern davant la greu situació laboral i les reivindicacions dels servidors públics de l'Administració i el sector públic de la Generalitat (Tram. 350-00005/12)

  Ple del Parlament

  Substanciació.

 • 19

  Decret llei 8/2018, del 20 de desembre, pel qual s'autoritza la creació de 750 places del Cos de Mossos d'Esquadra i 250 places del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya (Tram. 203-00008/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 20

  Proposició de llei de mesures per a la despolitització dels òrgans de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 202-00027/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 158, 11)

 • 21

  Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (Tram. 202-00030/12)

  Tots els grups parlamentaris

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 206, 10)

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre l'estat de l'educació pública (Tram. 300-00066/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 241, 15)

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures (Tram. 300-00067/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 241, 15)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre les actituds negacionistes que posen en perill els drets de les dones (Tram. 300-00068/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 241, 16)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre la política universitària i de recerca (Tram. 300-00069/12)

  Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 241, 16)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre el balanç del primer any de legislatura pel que fa a drets, autodeterminació, repressió i fracàs del diàleg amb l'Estat (Tram. 300-00070/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 241, 16)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre el bloqueig del vaixell Open Arms al port de Barcelona (Tram. 300-00071/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 241, 17)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre el judici als presos polítics catalans (Tram. 300-00072/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 241, 17)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana (Tram. 300-00073/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 241, 17)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre el procés separatista i les seves conseqüències per a tots els catalans (Tram. 300-00074/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 241, 18)

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la competitivitat de l'economia catalana (Tram. 302-00047/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 237, 13; esmenes: BOPC, 244, 83)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de l'any transcorregut des de les eleccions del 21 de desembre de 2017 i la vulneració dels drets civils i polítics (Tram. 302-00050/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 237, 18; esmenes: BOPC, 244, 91)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal (Tram. 302-00051/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 237, 18; esmenes: BOPC, 244, 93)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'exercici de drets i llibertats fonamentals (Tram. 302-00053/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 237, 21; esmenes: BOPC, 244, 99)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la formació professional (Tram. 302-00048/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 237, 15; esmenes: BOPC, 244, 85)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre contaminació, qualitat de l'aire i salut pública (Tram. 302-00049/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 237, 16; esmenes: BOPC, 244, 87)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el foment del món rural i de l'alta muntanya (Tram. 302-00052/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 237, 19; esmenes: BOPC, 244, 94)

 • 38

  Proposició de llei de mesures per a la despolitització dels òrgans de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 202-00027/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 158, 11)

 • 39

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00052/12)

  Substanciació.

 • 40

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00053/12)

  Substanciació.