Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 2 d'octubre de 2018
Hora:
12:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Suspensió de drets i deures parlamentaris de diversos diputats (Tram. 236-00001/12)

    Comissió de l'Estatut dels Diputats

    Debat i votació del dictamen de la Comissió.