Ple del Parlament

Dia:
Dilluns, 17 de desembre de 2018
Hora:
17:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Interpel·lació al Govern sobre contaminació, qualitat de l'aire i salut pública (Tram. 300-00059/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 226, 39)

 • 2

  Interpel·lació al Govern sobre el foment del món rural i de l'alta muntanya (Tram. 300-00064/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 226, 41)

 • 3

  Interpel·lació al Govern sobre la formació professional (Tram. 300-00060/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 226, 39)

 • 4

  Interpel·lació al Govern sobre la competitivitat de l'economia catalana (Tram. 300-00061/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 226, 39)

 • 5

  Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal (Tram. 300-00062/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 226, 40)

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre el balanç de l'any transcorregut des de les eleccions del 21 de desembre de 2017 i la vulneració dels drets civils i polítics (Tram. 300-00063/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 226, 40)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre l'exercici de drets i llibertats fonamentals (Tram. 300-00065/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 226, 41)

 • 8

  Debat sobre la protecció de la infància (Tram. 255-00005/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 9

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de les plantilles dels cossos de mossos d'esquadra i bombers (Tram. 302-00041/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 226, 31; esmenes: BOPC, 228, 21)

 • 10

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels cossos de mossos d'esquadra i bombers (Tram. 302-00042/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 226, 32; esmenes: BOPC, 228, 23)

 • 11

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'adoctrinament a les escoles (Tram. 302-00043/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 226, 34; esmenes: BOPC, 228, 25)

 • 12

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de les infraestructures (Tram. 302-00044/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 226, 35; esmenes: BOPC, 228, 26)

 • 14

  Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè informi sobre l'acció del Govern davant el deteriorament dels serveis públics i les condicions laborals dels treballadors (Tram. 361-00003/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè informi sobre l'acció del Govern davant la greu situació laboral i les reivindicacions dels servidors públics de l'Administració i el sector públic de la Generalitat (Tram. 361-00004/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Debat sobre el cop a la democràcia iniciat el 6 i el 7 de setembre de 2017 (Tram. 255-00006/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el retorn social del rescat bancari (Tram. 302-00045/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Eva Baró Ramos, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 226, 36; esmenes: BOPC, 228, 30)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el règim del 78 i la necessitat de plena sobirania per a construir un país alliberat nacionalment i socialment (Tram. 302-00046/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 226, 37; esmenes: BOPC, 228, 33)