Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 21 de novembre de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la protecció de la infància (Tram. 310-00066/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els assetjaments dels comandos separatistes als ciutadans i als càrrecs públics a l'espai públic i als domicilis particulars (Tram. 310-00067/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'administració dels recursos econòmics de la Generalitat (Tram. 310-00068/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la inversió pública en educació (Tram. 310-00063/12)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el dispositiu Ubiq (Tram. 310-00061/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la implantació de noves empreses a Catalunya (Tram. 310-00062/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les retallades aplicades a diversos departaments pel que fa als recursos compromesos per al 2018 (Tram. 310-00060/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el conveni pel traspàs del centre penitenciari de Figueres al Departament d'Ensenyament (Tram. 310-00064/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la participació de la comunitat educativa en els grans debats sobre l'ensenyament (Tram. 310-00065/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques públiques amb relació als drets sexuals i reproductius de les dones (Tram. 310-00069/12)

  Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 17

  Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2019* (Tram. 230-00001/12)

  Mesa Ampliada

  Debat i votació.

 • 18

  Projecte de pressupostos del Consell de Garanties Estatutàries, de la Sindicatura de Comptes i del Síndic de Greuges per al 2019* (Tram. 230-00002/12)

  Mesa Ampliada

  Debat i votació.

 • 19

  Designació dels diputats interventors per al període pressupostari del 2018 (Tram. 231-00001/12)

  Mesa Ampliada

  Designació.

 • 20

  Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 200-00002/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 126, 14)

 • 21

  Proposició de llei sobre l'ús de símbols a les institucions i la neutralitat dels espais públics (Tram. 202-00018/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 106, 9)

 • 22

  Proposició de llei de garantiment de la neutralitat institucional en l'espai públic i en les institucions públiques catalanes (Tram. 202-00020/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 106, 16)

 • 23

  Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya (Tram. 202-00025/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 118, 37)

 • 24

  Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2017 (Tram. 360-00001/12)

  Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 16, 24)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre la funció pública (Tram. 300-00041/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 203, 15)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre l'atenció primària i comunitària (Tram. 300-00042/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 203, 15)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre l'acció exterior de la Generalitat (Tram. 300-00043/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 203, 15)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra les violències masclistes (Tram. 300-00044/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 203, 16)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre l'economia circular (Tram. 300-00045/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 203, 16)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre les beques universitàries (Tram. 300-00046/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 203, 16)

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 300-00047/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 203, 17)

 • 32

  Interpel·lació al Govern sobre la necessitat de cuidar els professionals de la salut (Tram. 300-00048/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 203, 17)

 • 33

  Interpel·lació al Govern sobre els drets civils i polítics dels membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre de 2017 (Tram. 300-00049/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 203, 17)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les condicions laborals dels treballadors del sector turístic (Tram. 302-00026/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 199, 8; esmenes: BOPC, 206, 64)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la desprotecció social (Tram. 302-00030/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 199, 14; esmenes: BOPC, 206, 70)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal (Tram. 302-00027/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 199, 9; esmenes: BOPC, 206, 66)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les conseqüències de les normes imposades pels mercats financers respecte a les polítiques públiques (Tram. 302-00031/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 199, 16; esmenes: BOPC, 206, 73)

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Pacte nacional per a la societat digital (Tram. 302-00028/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 199, 10; esmenes: BOPC, 206, 69)

 • 39

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el tracte dispensat als interns dels centres penitenciaris catalans (Tram. 302-00029/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 199, 12)

 • 40

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el col·lapse dels jutjats especialitzats en clàusules sòl (Tram. 302-00032/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 199, 18; esmenes: BOPC, 206, 74)

 • 41

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la venda d'armes (Tram. 302-00033/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 199, 20; esmenes: BOPC, 206, 76)

 • 42

  Proposició de llei sobre l'ús de símbols a les institucions i la neutralitat dels espais públics (Tram. 202-00018/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Andrea Levy Soler, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 106, 9)

 • 43

  Proposició de llei de garantiment de la neutralitat institucional en l'espai públic i en les institucions públiques catalanes (Tram. 202-00020/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 106, 16)

 • 44

  Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya (Tram. 202-00025/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 118, 37)

 • 45

  Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya (Tram. 202-00025/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 118, 37)

 • 46

  Declaració del Parlament de Catalunya contra els abusos sexuals als infants (Tram. 401-00005/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 47

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00033/12)

  Substanciació.

 • 48

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00035/12)

  Substanciació.

 • 49

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00037/12)

  Substanciació.

 • 50

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00034/12)

  Substanciació.

 • 51

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00036/12)

  Substanciació.

 • 52

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00032/12)

  Substanciació.