Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 2 d'octubre de 2018
Hora:
16:30h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió específica

Ordre del dia

  • 1

    Debat sobre l'orientació política general del Govern (Tram. 255-00003/12)

    Junta de Portaveus

    Substanciació.