Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 17 de juliol de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions i de la Diputació Permanent (art. 49.2 i 74.3 del Reglament)

 • 2

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a l'empresa (Tram. 300-00018/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 126, 92)

 • 3

  Interpel·lació al Govern sobre les conseqüències socials, ecològiques i laborals del model turístic (Tram. 300-00019/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 126, 93)

 • 4

  Interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil (Tram. 300-00020/12)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 126, 93)

 • 5

  Interpel·lació al Govern sobre l'aniversari del cop a la democràcia dels mesos de setembre i octubre del 2017 (Tram. 300-00021/12)

  Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 126, 93)

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre l'inici del curs escolar 2018-2019 (Tram. 300-00022/12)

  Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 126, 94)

 • 7

  Preguntes amb resposta oral.