Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 20 de juny de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions en matèria de lloguer social (Tram. 310-00007/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions amb relació a la defensa dels mestres (Tram. 310-00008/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions previstes per a defensar els docents i el model d'escola catalana (Tram. 310-00009/12)

  Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions amb relació al Pla de garantia juvenil (Tram. 310-00010/12)

  Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les darreres decisions en acció exterior (Tram. 310-00001/12)

  Xavier García Albiol, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques digitals (Tram. 310-00005/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la diversitat cultural (Tram. 310-00006/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions amb relació al Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques a Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya (Tram. 310-00002/12)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions amb relació al finançament de les escoles bressol municipals (Tram. 310-00003/12)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el preu de les matrícules universitàries (Tram. 310-00004/12)

  Elisenda Alamany Gutiérrez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

 • 17

  Interpel·lació al Govern sobre el consens polític i social al voltant dels grans temes de país (Tram. 300-00001/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 103, 3)

 • 18

  Interpel·lació al Govern sobre els drets civils i polítics (Tram. 300-00008/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 103, 6)

 • 19

  Interpel·lació al Govern sobre la normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitucional (Tram. 300-00007/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 103, 5)

 • 20

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'habitatge (Tram. 300-00002/12)

  Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 103, 4)

 • 21

  Interpel·lació al Govern sobre la situació del teixit empresarial (Tram. 300-00003/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 103, 4)

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre la dimensió social de la cultura (Tram. 300-00004/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 103, 4)

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre el model sanitari (Tram. 300-00005/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 103, 5)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre la conciliació dels diferents vessants de la vida de les famílies amb infants d'entre zero i tres anys (Tram. 300-00006/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 103, 5)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre els refugiats (Tram. 300-00009/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 103, 6)

 • 26

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00001/12)

  Substanciació.

 • 27

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00005/12)

  Substanciació.

 • 28

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00003/12)

  Substanciació.

 • 29

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00002/12)

  Substanciació.

 • 30

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00004/12)

  Substanciació.

 • 31

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00006/12)

  Substanciació.