Ple del Parlament

Dia:
Divendres, 25 de maig de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2014 (Tram. 257-00002/11)

  Comissió de la Sindicatura de Comptes

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Compte General: BOPC, 335, 3; dictamen: BOPC, 439, 122)

 • 2

  Proposta de resolució de creació de comissions parlamentàries (Tram. 252-00006/12)

  Junta de Portaveus

  Debat i votació.

 • 3

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'investigació sobre l'espionatge a periodistes i polítics per part del Govern de la Generalitat (Tram. 252-00003/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades.