Ple del Parlament

Dia:
Divendres, 4 de maig de 2018
Hora:
13:00h En acabar la sessió plenària núm. 7
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió específica

Ordre del dia

  • 1

    Procediment per a elegir els senadors que han de representar la Generalitat al Senat (Tram. 280-00001/12)

    Grups parlamentaris

    Designació.