Ple del Parlament

Dia:
Dijous, 3 de maig de 2018
Hora:
11:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament)

 • 2

  Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 202-00004/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta de tramitació en lectura única i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 28, 11)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 250-00114/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 55, 15; esmenes: BOPC, 67, 7)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'aplicació de la renda garantida de ciutadania (Tram. 250-00125/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta de resolució i, si escau, de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 58, 10; esmenes: BOPC, 67, 9)

 • 5

  Proposta de resolució de denúncia de la criminalització dels comitès de defensa de la República per l'aparell de l'Estat espanyol (Tram. 250-00132/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 58, 20; esmenes: BOPC, 67, 12)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el garantiment de la transparència i els drets dels sol·licitants de la renda garantida de ciutadania (Tram. 250-00135/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta de resolució i, si escau, de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 58, 23; esmenes: BOPC, 67, 14)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'actuació necessària de les cúpules de les entitats sindicals en interès dels treballadors i no d'uns líders polítics determinats (Tram. 250-00137/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de resolució i, si escau, de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 58, 26)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la defensa dels drets civils i polítics (Tram. 250-00146/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la proposta de resolució i, si escau, de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 62, 6; esmenes: BOPC, 67, 17)

 • 9

  Proposta de resolució sobre l'adhesió als principis i els valors europeus (Tram. 250-00150/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta de resolució i, si escau, de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 62, 8; esmenes: BOPC, 67, 21)

 • 10

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'investigació sobre l'espionatge a periodistes i polítics per part del Govern de la Generalitat (Tram. 252-00003/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

 • 11

  Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008, de la presidència de la Generalitat i del Govern (Tram. 202-00002/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta de tramitació en lectura única, de les esmenes i de les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estaturàries.

  (Text presentat: BOPC, 43, 3; dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 64, 4; esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties E.: BOPC, 67, 3)

 • 12

  Declaració del Parlament de Catalunya en defensa de la integritat de les dones (Tram. 401-00002/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.