Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 25 d'abril de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 31 de juliol de 2017 (Tram. 237-00001/12)

  Mesa ampliada

  Informe sobre el compliment del pressupost de despeses.

 • 2

  Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 31 de desembre de 2017 (Tram. 237-00002/12)

  Mesa ampliada

  Informe sobre el compliment del pressupost de despeses.

 • 3

  Decret llei 2/2018, del 9 de març, de recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (Tram. 203-00001/12)

  Govern

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 4

  Decret llei 1/2018, del 9 de març, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària (Tram. 203-00002/12)

  Govern

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.