Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 28 de març de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'alliberament dels diputats processats i la garantia de llurs drets polítics (Tram. 250-00104/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposta de resolució i, si escau, de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 44, 3)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el compliment de les mesures cautelars acordades pel Comitè de Drets Humans de l'ONU per a garantir els drets polítics del diputat Jordi Sànchez i Picanyol (Tram. 250-00105/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposta de resolució i, si escau, de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 44, 5)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el respecte a la convivència i la neutralitat institucional (Tram. 250-00106/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de resolució i, si escau, de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 44, 7; esmenes: BOPC, 46, 32)

 • 4

  Proposta de resolució pel diàleg i la reconciliació (Tram. 250-00107/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta de resolució i, si escau, de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 44, 9; esmenes: BOPC, 46, 34)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la defensa dels drets civils i polítics des d'àmplies majories plurals (Tram. 250-00108/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta de resolució i, si escau, de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 44, 12; esmenes: BOPC, 46, 36)

 • 6

  Informe del Síndic de Greuges sobre les actuacions del Síndic de Greuges al voltant de l'1-O (Tram. 360-00027/11)

  Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 550, 5)

 • 7

  Proposta de designació dels diputats que han de defensar davant el Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 271-00002/11)

  Junta de Portaveus

  Designació dels diputats.