Ple del Parlament

Dia:
Dijous, 1 de març de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el restabliment de l'autogovern, la sobirania del Parlament i el desbloqueig (Tram. 250-00024/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta de resolució i, si escau, de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 22, 3; esmenes: BOPC, 27, 3)

 • 2

  Proposta de resolució per l'acord i el canvi (Tram. 250-00053/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta de resolució i, si escau, de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 22, 5; esmenes: BOPC, 27, 6)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la restitució de les institucions catalanes (Tram. 250-00054/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta de resolució i, si escau, de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 22, 9; esmenes: BOPC, 27, 6)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el desbloqueig de la situació de crisi institucional i política (Tram. 250-00055/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de resolució i, si escau, de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 22, 12; esmenes: BOPC, 27, 9)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la normalització de les funcions del Parlament i la investidura del president de la Generalitat (Tram. 250-00057/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de resolució i, si escau, de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 24, 3; esmenes: BOPC, 27, 9)