Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 10 d'octubre de 2017
Hora:
18:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença del president de la Generalitat davant el Parlament per a informar sobre la situació política actual (Tram. 350-00005/11)

    President de la Generalitat

    Substanciació.