Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 6 de setembre de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la segregació escolar (Tram. 310-00274/11)

  Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desplegament de la hisenda pròpia (Tram. 310-00278/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'inici del curs escolar 2017-2018 (Tram. 310-00279/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la represa de les emissions per freqüència modulada del canal iCat (Tram. 310-00280/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió comunicativa del Departament d'Interior amb relació als atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost (Tram. 310-00272/11)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions en matèria d'LGBTI (Tram. 310-00275/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió del dret de manifestació (Tram. 310-00276/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els drets del col·lectiu LGBTI (Tram. 310-00277/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les garanties democràtiques (Tram. 310-00273/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 16

  Decret llei 5/2017, de l'1 d'agost, de mesures urgents per a l'ordenació dels serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places (Tram. 203-00012/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 17

  Proposició de llei de creació de l'Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat (Tram. 202-00061/11)

  Grup Parlamentari Junts pel Sí, Grup Parlamentari Socialista i Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.

  Debat de totalitat i, si escau, votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 472, 26)

 • 18

  Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 202-00034/11)

  Comissió de Treball

  Debat i votació del dictamen de la comissió, de les esmenes reservades i de les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.

  (Text presentat: BOPC, 152, 20; esmenes presentades: BOPC, 302, 3; informe: BOPC, 478, 9; dictamen: BOPC, 481, 3; dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 496, 44; esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties E.: BOPC, 502, 5)

 • 19

  Proposició de llei contra l'abús bancari (Tram. 202-00054/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 384, 20)

 • 20

  Dictamen de la Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya (Tram. 261-00001/11)

  Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya

  Debat i votació del dictamen de la Comissió

  (Dictamen: BOPC, 498, 31)

 • 21

  Interpel·lació al Govern sobre el decreixement (Tram. 300-00203/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 499, 3)

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre les competències atribuïdes pel Decret 108/2017 al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (Tram. 300-00207/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 499, 4)

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre el model d'instituts escola (Tram. 300-00204/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 499, 3)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre la crisi del sector de la fruita (Tram. 300-00205/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 499, 3)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre el transport sanitari (Tram. 300-00206/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 499, 4)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre la situació del turisme (Tram. 300-00208/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 499, 4)

 • 27

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística (Tram. 302-00180/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 494, 3; esmenes: BOPC, 502, 13)

 • 28

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el futur decret de menjadors escolars (Tram. 302-00181/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 494, 3; esmenes: BOPC, 502, 14)

 • 29

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els reptes de la política de seguretat (Tram. 302-00182/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 496, 8; esmenes: BOPC, 502, 17)

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació catalans (Tram. 302-00183/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 496, 8; esmenes: BOPC, 502, 18)

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la desprotecció social (Tram. 302-00184/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 496, 9; esmenes: BOPC, 502, 20)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'habitatge (Tram. 302-00185/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 496, 10; esmenes: BOPC, 502, 22)

 • 33

  Proposició de llei del referèndum d'autodeterminació (Tram. 202-00065/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Joan Garriga Quadres, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Carles Riera Albert, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Gabriela Serra Frediani, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Oriol Amat i Salas, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Antoni Balasch i Parisi, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Germà Bel Queralt, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; David Bonvehí i Torras, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Joan Ramon Casals i Mata, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Magda Casamitjana i Aguilà, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Antoni Castellà i Clavé, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Carmina Castellví i Vallverdú, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Violant Cervera i Gòdia, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Ferran Civit i Martí, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jordi Cuminal i Roquet, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Adriana Delgado i Herreros, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Natàlia Figueras i Pagès, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Josep Maria Forné i Febrer, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Montserrat Fornells i Solé, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Chakir el Homrani Lesfar, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Lluís Llach i Grande, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Neus Lloveras i Massana, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Fabian Mohedano Morales, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jordi Orobitg i Solé, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Montserrat Palau Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Àngels Ponsa i Roca, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Carles Prats i Cot, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Eduardo Reyes i Pino, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Irene Rigau i Oliver, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; David Rodríguez i González, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Maria Rosell i Medall, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Maria Senserrich i Guitart, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Bernat Solé i Barril, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marc Solsona i Aixalà, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Montserrat Vilella Cuadrada, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Dolors Bassa i Coll, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Antoni Comín Oliveres, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Josep Rull i Andreu, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Raül Romeva i Rueda, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Oriol Junqueras i Vies, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposició de llei.

  (Text presentat: BOPC, 500, 3)

 • 34

  Proposició de llei de creació de l'Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat (Tram. 202-00061/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Ferran Civit i Martí, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Violant Cervera i Gòdia, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 472, 26)

 • 35

  Procediment per a elegir cinc vocals de la Sindicatura Electoral de Catalunya (Tram. 284-00028/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 504, 2)

 • 36

  Proposició de llei contra l'abús bancari (Tram. 202-00054/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 384, 20)

 • 37

  Proposició de llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república (Tram. 202-00066/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Jordi Orobitg i Solé, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Gabriela Serra Frediani, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Sol·licitud d'ampliació de l'ordre del dia.

  (Text presentat: BOPC, 507, 3)

 • 38

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00187/11)

  Substanciació.

 • 39

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00182/11)

  Substanciació.

 • 40

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00183/11)

  Substanciació.

 • 41

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00185/11)

  Substanciació.

 • 42

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00186/11)

  Substanciació.

 • 43

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00184/11)

  Substanciació.