Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 25 de juliol de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Mesa del Parlament (Tram. 398-00001/11)

  Elecció del vicepresident primer o vicepresidenta primera.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'acord de reducció del transvasament del Ter (Tram. 310-00268/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les seves actuacions amb relació a l'Agenda 2030 (Tram. 310-00269/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva estratègia amb relació al turisme (Tram. 310-00270/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els plans estratègics de les regions sanitàries (Tram. 310-00266/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aturada cautelar de la prolongació de l'autopista C-32 (Tram. 310-00267/11)

  Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'accés de la Generalitat a mecanismes de finançament (Tram. 310-00265/11)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el cessament i el nomenament del director general de la Policia (Tram. 310-00263/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la malnutrició infantil (Tram. 310-00264/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els Mossos d'Esquadra (Tram. 310-00271/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00179/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00178/11)

  Xavier García Albiol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00180/11)

  Josep Lluís Franco Rabell, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 14

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00177/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 15

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00176/11)

  Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 16

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00181/11)

  Lluís M. Corominas i Díaz, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 17

  Compareixença del president de la Generalitat davant el Parlament per a donar compte de les modificacions en la composició del Govern (Tram. 350-00004/11)

  President de la Generalitat

  Substanciació.

 • 18

  Proposta de reforma del Reglament del Parlament (Tram. 211-00001/11)

  Comissió de Reglament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió, de les esmenes reservades i de les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.

  (Text presentat: BOPC, 352, 23; text elaborat per la ponència: BOPC, 371, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 388, 3; informe: BOPC, 430, 44; dictamen: BOPC, 431, 26; dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 462, 24; esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties E.: BOPC, 475, 6)

 • 19

  Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat de Catalunya (Tram. 202-00039/11)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Debat i votació del dictamen de la Comissió, de les esmenes reservades i, si escau, de les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries

  (Text presentat: BOPC, 206, 110; esmenes presentades: BOPC, 383, 16; informe: BOPC, 435, 3; dictamen: BOPC, 440, 3; dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 475, 19)

 • 20

  Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 200-00022/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 300, 5; esmenes presentades: BOPC, 437, 12; dictamen: BOPC, 477, 3; informe: BOPC, 476, 3)

 • 21

  Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 200-00001/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 66, 10; esmenes presentades: BOPC, 270, 14; informe: BOPC, 471, 4; dictamen: BOPC, 473, 3)

 • 22

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 270-00005/11)

  Comissió de Justícia

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 312, 22; informe: BOPC, 469, 24; dictamen: BOPC, 469, 28)

 • 23

  Proposició de llei de regulació de la segona activitat d'aplicació al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, al de Mossos d'Esquadra i al de les policies locals (Tram. 202-00048/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 339, 17)

 • 24

  Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 202-00062/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat de totalitat i votació, si escau, de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 472, 35)

 • 25

  Proposta de resolució sobre el suport a les vies legals i segures d'accés al dret d'asil i sobre l'exercici del dret a la llibertat de circulació (Tram. 250-01127/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposta de resolució i, si escau, de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 472, 66; esmenes: BOPC, 481, 38)

 • 26

  Informe de la Comissió d'Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l'Automoció (Tram. 260-00003/11)

  Comissió d'Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l'Automoció

  Debat de l'informe de la comissió.

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística (Tram. 300-00197/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 478, 65)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre els reptes de la política de seguretat (Tram. 300-00198/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 478, 65)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre el futur decret de menjadors escolars (Tram. 300-00199/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 478, 66)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'habitatge (Tram. 300-00200/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 478, 66)

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació catalans (Tram. 300-00201/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 478, 67)

 • 32

  Interpel·lació al Govern sobre la desprotecció social (Tram. 300-00202/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 478, 67)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'habitatge (Tram. 302-00174/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 471, 190)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la islamofòbia (Tram. 302-00176/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 471, 193)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els abusos sexuals i la salut (Tram. 302-00175/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 471, 191)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal i la protecció de dades (Tram. 302-00177/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 471, 194)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'acció del Govern de l'onzena legislatura (Tram. 302-00178/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 471, 195)

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'acció exterior (Tram. 302-00179/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 471, 196)

 • 39

  Declaració del Parlament de Catalunya d'homenatge als refugiats asturians de la Guerra Civil i al Centro Asturiano de Cataluña (Tram. 401-00029/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 40

  Decret llei 4/2017, del 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes (Tram. 203-00011/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 41

  Proposició de llei de regulació de la segona activitat d'aplicació al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, al de Mossos d'Esquadra i al de les policies locals (Tram. 202-00048/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 339, 17)