Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 12 de juliol de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el servei de metro a Barcelona (Tram. 310-00256/11)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la campanya forestal per a l'estiu (Tram. 310-00254/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la convocatòria de cinc-centes noves places de mossos d'esquadra (Tram. 310-00257/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desplegament i la implantació de l'Estratègia nacional d'atenció primària i salut comunitària (Tram. 310-00258/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els darrers resultats de les proves de competències bàsiques (Tram. 310-00259/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els treballadors temporers (Tram. 310-00262/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els treballadors públics (Tram. 310-00260/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aplicació del pressupost (Tram. 310-00261/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el procés de venda de patrimoni de la Generalitat dels darrers anys (Tram. 310-00255/11)

  Joan Coscubiela Conesa, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00175/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00172/11)

  Xavier García Albiol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00173/11)

  Josep Lluís Franco Rabell, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00171/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 14

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00170/11)

  Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 15

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00174/11)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença del president de la Generalitat davant el Parlament per a donar compte de les modificacions en la composició del Govern (Tram. 350-00003/11)

  President de la Generalitat

  Substanciació.

 • 17

  Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 200-00010/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Debat i votació del dictamen de la Comissió, de les esmenes reservades i, si escau, de les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries

  (Text presentat: BOPC, 201, 11; esmenes a la totalitat: BOPC, 233, 7; esmenes presentades: BOPC, 338, 11; informe: BOPC, 411, 8; dictamen: BOPC, 420, 3; dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 458, 73; esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties E.: BOPC, 465, 7)

 • 18

  Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 202-00009/10)

  Comissió de Treball

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Obertura de la tramitació: BOPC, 43, 142; esmenes presentades: BOPC, 599, 3; esmenes presentades: BOPC, 74, 4; informe: BOPC, 455, 3; dictamen: BOPC, 455, 98)

 • 19

  Decret llei 3/2017, del 27 de juny, de mesures urgents per a la celebració d'eleccions a les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i constitució dels seus òrgans de govern (Tram. 203-00010/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 20

  Interpel·lació al Govern sobre els abusos sexuals i la salut (Tram. 300-00191/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 462, 15)

 • 21

  Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal i la protecció de dades (Tram. 300-00192/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 462, 15)

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre l'acció del Govern de l'onzena legislatura (Tram. 300-00193/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 462, 15)

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre l'habitatge (Tram. 300-00194/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 462, 16)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre l'acció exterior (Tram. 300-00195/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 462, 16)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre la islamofòbia (Tram. 300-00196/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 462, 16)

 • 26

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una escola de qualitat i la igualtat d'oportunitats (Tram. 302-00168/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 458, 59; esmenes: BOPC, 466, 25)

 • 27

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la segregació escolar (Tram. 302-00173/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 458, 64; esmenes: BOPC, 466, 43)

 • 28

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l'aire (Tram. 302-00169/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 458, 60; esmenes: BOPC, 466, 27)

 • 29

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 302-00170/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 458, 61; esmenes: BOPC, 466, 31)

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el control de plagues als conreus (Tram. 302-00171/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 458, 62; esmenes: BOPC, 466, 34)

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de les residències de gent gran (Tram. 302-00172/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 458, 63; esmenes: BOPC, 466, 39)