Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 28 de juny de 2017
Hora:
09:30h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00167/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00166/11)

  Xavier García Albiol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00168/11)

  Josep Lluís Franco Rabell, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00165/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00164/11)

  Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00169/11)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el projecte de llei de fórmules de gestió de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics (Tram. 310-00248/11)

  Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el servei de menjador escolar (Tram. 310-00247/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'estat de l'atenció sanitària (Tram. 310-00252/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sistema impositiu (Tram. 310-00253/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'ampliació de la línia 1 del metro (Tram. 310-00245/11)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Cos d'Agents Rurals (Tram. 310-00246/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les darreres actuacions en matèria d'LGBTI (Tram. 310-00249/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 14

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions relatives al Pacte nacional per a la universitat (Tram. 310-00250/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 15

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions relatives al Pla de fosses 2017-2018 (Tram. 310-00251/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 16

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament)

 • 17

  Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 200-00003/11)

  Comissió de Territori

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 89, 9; esmenes a la totalitat: BOPC, 122, 8; esmenes presentades: BOPC, 405, 6; dictamen: BOPC, 446, 82; informe: BOPC, 446, 16)

 • 18

  Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 202-00090/10)

  Comissió de Salut

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Obertura de la tramitació: BOPC, 549, 58; esmenes presentades: BOPC, 330, 41; dictamen: BOPC, 439, 82; informe: BOPC, 439, 12; Designació de membres de la Comissió promotora: BOPC, 459, 17)

 • 19

  Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (Tram. 202-00029/11)

  Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 140, 12; esmenes presentades: BOPC, 391, 39; informe: BOPC, 444, 8; dictamen: BOPC, 448, 12)

 • 20

  Proposició de llei de creació de la comarca del Lluçanès (Tram. 202-00045/11)

  Ponència conjunta

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

 • 21

  Proposició de llei de reforma de la Llei del Consell de Garanties Estatutàries (Tram. 202-00051/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 364, 12)

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 300-00185/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 449, 14)

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre el control de plagues als conreus (Tram. 300-00189/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 449, 15)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l'aire (Tram. 300-00188/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 449, 15)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre la segregació escolar (Tram. 300-00186/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 449, 14)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre la situació de les residències de gent gran (Tram. 300-00190/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 449, 15)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre una escola de qualitat i la igualtat d'oportunitats (Tram. 300-00187/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 449, 14)

 • 28

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el turisme (Tram. 302-00162/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 445, 6; esmenes: BOPC, 454, 7)

 • 29

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la coeducació (Tram. 302-00163/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 445, 7; esmenes: BOPC, 454, 11)

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les subvencions públiques als mitjans de comunicació privats (Tram. 302-00164/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 445, 8; esmenes: BOPC, 454, 16)

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model sanitari (Tram. 302-00165/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 445, 9; esmenes: BOPC, 454, 18)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els treballadors públics (Tram. 302-00166/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 445, 10; esmenes: BOPC, 454, 20)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les pràctiques democràtiques de la Generalitat (Tram. 302-00167/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 445, 11)

 • 34

  Declaració del Parlament de Catalunya de suport als defensors dels drets humans a Colòmbia (Tram. 401-00028/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 35

  Proposició de llei de creació de la comarca del Lluçanès (Tram. 202-00045/11)

  Adriana Delgado i Herreros, del Ponència conjunta: Proposició de llei de creació de la comarca del Lluçanès; Lluís Guinó i Subirós, del Ponència conjunta: Proposició de llei de creació de la comarca del Lluçanès; Marta Ribas Frías, del Ponència conjunta: Proposició de llei de creació de la comarca del Lluçanès; Joan Garriga Quadres, del Ponència conjunta: Proposició de llei de creació de la comarca del Lluçanès

  Debat de totalitat.

 • 36

  Proposició de llei de reforma de la Llei del Consell de Garanties Estatutàries (Tram. 202-00051/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 364, 12)