Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 14 de juny de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les autopistes de peatge (Tram. 310-00238/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'atenció primària de salut (Tram. 310-00239/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la creació d'una agència de la natura (Tram. 310-00241/11)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els recursos pressupostaris previstos per a organitzar el referèndum (Tram. 310-00236/11)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'impacte de la corrupció en els fons pressupostaris (Tram. 310-00240/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les darreres dades relatives a la desocupació (Tram. 310-00242/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'atenció primària i comunitària (Tram. 310-00243/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la creació d'una agència del patrimoni natural (Tram. 310-00244/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d'endeutament (Tram. 310-00237/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00161/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00160/11)

  Xavier García Albiol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00162/11)

  Josep Lluís Franco Rabell, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00159/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 14

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00158/11)

  Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 15

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00163/11)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 16

  Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (Tram. 200-00024/11)

  Comissió de Justícia

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 352, 11; esmenes presentades: BOPC, 404, 17; informe: BOPC, 413, 7; dictamen: BOPC, 426, 12)

 • 17

  Compareixença del president de la Generalitat davant el Parlament per a donar compliment a la lletra "a" de la Moció 109/XI, sobre el balanç del primer any des de l'aprovació de la Resolució 17/XI, sobre la situació d'emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d'una resposta institucional (Tram. 350-00002/11)

  President de la Generalitat

  Substanciació.

 • 18

  Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions (Tram. 202-00060/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 406, 16)

 • 19

  Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (Tram. 200-00018/11)

  Comissió de Salut

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 239, 67; esmenes a la totalitat: BOPC, 268, 8; esmenes presentades: BOPC, 387, 3; informe: BOPC, 430, 23; dictamen: BOPC, 434, 3)

 • 20

  Interpel·lació al Govern sobre el turisme (Tram. 300-00179/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 436, 20)

 • 21

  Interpel·lació al Govern sobre les subvencions públiques als mitjans de comunicació privats (Tram. 300-00180/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 436, 20)

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre les pràctiques democràtiques de la Generalitat (Tram. 300-00181/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 436, 20)

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre la coeducació (Tram. 300-00182/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 436, 21)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre el model sanitari (Tram. 300-00183/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 436, 21)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre els treballadors públics (Tram. 300-00184/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 436, 21)

 • 26

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el llibre i els creadors (Tram. 302-00154/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 432, 21; esmenes: BOPC, 442, 7)

 • 27

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'estratègia per a impulsar l'economia verda (Tram. 302-00155/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 432, 23; esmenes: BOPC, 442, 16)

 • 28

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació i la gestió de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 302-00159/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 432, 29; esmenes: BOPC, 442, 30)

 • 29

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el metro a l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 302-00161/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 432, 32; esmenes: BOPC, 442, 36)

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model de turisme (Tram. 302-00157/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 432, 25; esmenes: BOPC, 442, 25)

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a les famílies nombroses (Tram. 302-00156/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 432, 24; esmenes: BOPC, 442, 20)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció de la infància i l'adolescència (Tram. 302-00160/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 432, 30; esmenes: BOPC, 442, 33)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la llibertat d'expressió dels càrrecs electes i la separació de poders al Regne d'Espanya (Tram. 302-00158/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 432, 26; esmenes: BOPC, 442, 27)

 • 34

  Proposta de resolució sobre la mineria del Bages (Tram. 250-01079/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 439, 121; esmenes: BOPC, 442, 6)

 • 35

  Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions (Tram. 202-00060/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 406, 16)