Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 26 d'abril de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'atenció privada en els centres públics de salut (Tram. 310-00212/11)

  Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els mitjans de comunicació catalans (Tram. 310-00209/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les dades turístiques de Setmana Santa (Tram. 310-00213/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el model d'atenció a la infància i l'adolescència (Tram. 310-00214/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el dispositiu especial de trànsit de les vacances de Setmana Santa (Tram. 310-00215/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la col·laboració institucional entorn de la candidatura per a declarar la Diada de Sant Jordi patrimoni immaterial de la humanitat (Tram. 310-00217/11)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la retirada i substitució dels materials amb amiant o fibrociment dels centres educatius (Tram. 310-00210/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les possibilitats de millorar les audiències de la ràdio i la televisió públiques (Tram. 310-00211/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva agenda amb relació a les mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 310-00216/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 16

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament).

 • 17

  Proposició de llei de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (Tram. 202-00044/11)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 275, 136; esmenes presentades: BOPC, 375, 15; informe: BOPC, 382, 3; dictamen: BOPC, 389, 3)

 • 18

  Decret llei 2/2017, del 4 d'abril, pel qual es modifica l'entrada en vigor de l'impost sobre begudes ensucrades envasades i s'estableix una regla de determinació de la tarifa aplicable de l'impost sobre les estades en establiments turístics (Tram. 203-00009/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 19

  Proposta de reforma del Reglament del Parlament (Tram. 211-00001/11)

  Comissió de Reglament

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 352, 23; text elaborat per la ponència: BOPC, 371, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 388, 3)

 • 20

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 270-00005/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 312, 22)

 • 21

  Interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral i la conciliació dels professionals sanitaris (Tram. 300-00156/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 392, 19)

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre el Pla nacional d'urgències (Tram. 300-00161/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 392, 20)

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre l'emprenedoria juvenil (Tram. 300-00157/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 392, 19)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre capitalisme, treball i vida (Tram. 300-00162/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 392, 21)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre el mal ús del diner públic (Tram. 300-00158/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 392, 19)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre l'oferta pública d'ocupació i les condicions laborals del personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (Tram. 300-00159/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 392, 20)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre el compliment de l'apartat I.1.2, "Exigència social de celebració d'un referèndum", de la Resolució 306/XI, sobre l'orientació política general del Govern (Tram. 300-00160/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 392, 20)

 • 28

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa femenina (Tram. 302-00136/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 383, 70)

 • 29

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lluita contra l'atur i la precarietat laboral (Tram. 302-00138/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 383, 73)

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió dels residus (Tram. 302-00137/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 383, 72)

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les inversions en infraestructures (Tram. 302-00141/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 383, 81)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la província de Tarragona (Tram. 302-00139/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 383, 74)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre llengua i poder (Tram. 302-00140/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 383, 79)

 • 34

  Declaració del Parlament de Catalunya de condemna del genocidi del poble yazidita i d'altres minories per Estat Islàmic (Tram. 401-00025/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Coscubiela Conesa, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 35

  Proposta de reforma del Reglament del Parlament (Tram. 211-00001/11)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Maria Senserrich i Guitart, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Carmina Castellví i Vallverdú, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Montserrat Fornells i Solé, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; David Rodríguez i González, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Bernat Solé i Barril, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Àngels Ponsa i Roca, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Natàlia Figueras i Pagès, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Germà Bel Queralt, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Antoni Balasch i Parisi, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Neus Lloveras i Massana, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Maria Rosell i Medall, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Joan Ramon Casals i Mata, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Fabian Mohedano Morales, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; David Bonvehí i Torras, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Ferran Civit i Martí, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Josep Maria Forné i Febrer, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 352, 23; text elaborat per la ponència: BOPC, 371, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 388, 3)

 • 36

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 270-00005/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 312, 22)

 • 37

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00140/11)

  Substanciació.

 • 38

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00143/11)

  Substanciació.

 • 39

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00144/11)

  Substanciació.

 • 40

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00142/11)

  Substanciació.

 • 41

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00145/11)

  Substanciació.

 • 42

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00141/11)

  Substanciació.