Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 5 d'abril de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els suports parlamentaris per a aprovar els pressupostos de la Generalitat per al 2018 (Tram. 310-00201/11)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desplegament de la Llei 4/2016, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial (Tram. 310-00204/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el viatge empresarial a la Xina (Tram. 310-00205/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Registre de parelles estables (Tram. 310-00206/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions en matèria de feminismes (Tram. 310-00207/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (Tram. 310-00200/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la violència a l'espai públic (Tram. 310-00202/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els treballadors públics (Tram. 310-00203/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els acords amb la funció pública (Tram. 310-00208/11)

  Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 16

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament).

 • 17

  Proposició de llei de mesures urgents per a la prevenció i tractament de les situacions de maltractament de menors en l'àmbit educatiu (Tram. 202-00030/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 140, 14)

 • 18

  Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2016 (Tram. 360-00020/11)

  Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 327, 41)

 • 19

  Informe de la Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica (Tram. 260-00002/11)

  Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica

  Debat i votació.

 • 20

  Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra l'atur i la precarietat laboral (Tram. 300-00148/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 375, 35)

 • 21

  Interpel·lació al Govern sobre llengua i poder (Tram. 300-00149/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 375, 35)

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la província de Tarragona (Tram. 300-00150/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 375, 35)

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre la pobresa femenina (Tram. 300-00151/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 375, 36)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre la situació actual i les perspectives de futur de l'economia catalana (Tram. 300-00153/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 375, 36)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre la gestió dels residus (Tram. 300-00152/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 375, 36)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre el grau d'inversió en infraestructures a Catalunya del Govern espanyol (Tram. 300-00154/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 375, 37)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre les inversions en infraestructures (Tram. 300-00155/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 375, 37)

 • 28

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el nomenament del nou director de TV3 (Tram. 302-00134/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 371, 19)

 • 29

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la saturació dels recursos sanitaris i l'impacte en l'accessibilitat (Tram. 302-00131/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 371, 14)

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'educació infantil (Tram. 302-00129/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 371, 12)

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'accés universal a l'educació infantil (Tram. 302-00130/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 371, 14)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la despoblació a les zones rurals (Tram. 302-00132/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 371, 16)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis socials relacionats amb el trastorn de l'espectre autista (Tram. 302-00133/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 371, 17)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la mercantilització de la vida i dels béns i els serveis comuns (Tram. 302-00135/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 371, 19)

 • 35

  Declaració del Parlament de Catalunya de condol per les víctimes de les inundacions a Mocoa (Colòmbia) (Tram. 401-00023/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 36

  Proposició de llei de mesures urgents per a la prevenció i tractament de les situacions de maltractament de menors en l'àmbit educatiu (Tram. 202-00030/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 140, 14)

 • 37

  Declaració del Parlament de Catalunya sobre el respecte del dret internacional i europeu al Sàhara Occidental (Tram. 401-00024/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 38

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00139/11)

  Substanciació.

 • 39

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00136/11)

  Substanciació.

 • 40

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00134/11)

  Substanciació.

 • 41

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00138/11)

  Substanciació.

 • 42

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00135/11)

  Substanciació.

 • 43

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00137/11)

  Substanciació.