Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 21 de març de 2017
Hora:
15:30h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Designació dels diputats interventors per al període pressupostari del 2017 (Tram. 231-00002/11)

  Mesa Ampliada

  Designació.

 • 2

  Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; de creació de l'impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d'elements radiotòxics; de l'impost sobre begudes ensucrades envasades; de l'impost sobre grans establiments comercials, i de l'impost sobre les estades en establiments turístics (Tram. 200-00020/11)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 273, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 283, 33; esmenes presentades: BOPC, 308, 3; relació ordenada d'esmenes: BOPC, 315, 3; informe: BOPC, 315, 216; dictamen: BOPC, 322, 3; dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 354, 49)

 • 3

  Interpel·lació al Govern sobre la saturació dels recursos sanitaris i l'impacte en l'accessibilitat (Tram. 300-00115/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  Grup Parlamentari Socialista

  (Text presentat: BOPC, 309, 8)

 • 4

  Interpel·lació al Govern sobre l'educació infantil (Tram. 300-00142/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 361, 34)

 • 5

  Interpel·lació al Govern sobre l'accés universal a l'educació infantil (Tram. 300-00145/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 361, 35)

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre la despoblació a les zones rurals (Tram. 300-00144/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 361, 34)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre la mercantilització de la vida i dels béns i els serveis comuns (Tram. 300-00146/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 361, 35)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre els serveis socials relacionats amb el trastorn de l'espectre autista (Tram. 300-00147/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 361, 35)

 • 9

  Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (Tram. 200-00024/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 352, 11)

 • 10

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el plurilingüisme i les llengües oficials (Tram. 302-00123/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 357, 12)

 • 11

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva resposta al problema de l'ocupació d'habitatges (Tram. 302-00124/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 357, 13)

 • 12

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre justícia democràtica i estat autoritari de dret (Tram. 302-00125/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 360, 14)

 • 13

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la regeneració democràtica (Tram. 302-00126/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 357, 14)

 • 14

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç del primer any des de l'aprovació de la Resolució 17/XI, sobre la situació d'emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d'una resposta institucional (Tram. 302-00127/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 357, 15)

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la província de Girona (Tram. 302-00128/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 357, 16)

 • 16

  Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (Tram. 200-00019/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 272, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 283, 27; relació ordenada d'esmenes: BOPC, 296, 3; esmenes presentades: BOPC, 296, 3; dictamen: BOPC, 324, 3; dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 348, 3; esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties E.: BOPC, 358, 15)

 • 17

  Interpel·lació al Govern sobre el nomenament del nou director de TV3 (Tram. 300-00143/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 361, 34)