Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 8 de març de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la transparència del Govern (Tram. 310-00189/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els preus dels ensenyaments universitaris (Tram. 310-00182/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els motius pels quals no s'ha avaluat el Programa d'intervenció integral contra la violència masclista (Tram. 310-00185/11)

  Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els acords de programació escolar entre el Departament d'Ensenyament i les associacions d'ens locals (Tram. 310-00186/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques en l'àmbit de la dona (Tram. 310-00187/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la darrera edició del Mobile World Congress (Tram. 310-00188/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les llistes d'espera en l'àmbit sanitari (Tram. 310-00190/11)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la crisi de preus que afecta els productors d'aliments (Tram. 310-00183/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la competitivitat de l'economia catalana (Tram. 310-00184/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00123/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00124/11)

  Xavier García Albiol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00126/11)

  Josep Lluís Franco Rabell, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00125/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 14

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00122/11)

  Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 15

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00127/11)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 16

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament)

 • 17

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00083/11 i 234-00151/11)

  Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 18

  Decret llei 1/2017, del 14 de febrer, pel qual es crea i es regula el Registre de grups d'interès de Catalunya (Tram. 203-00008/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 19

  Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 200-00022/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 300, 5)

 • 20

  Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència (Tram. 202-00036/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 158, 9)

 • 21

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s'amplien drets i s'estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura (Tram. 270-00002/11)

  Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 40, 19; informe: BOPC, 343, 13; dictamen: BOPC, 349, 22)

 • 22

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'investigació sobre l'operació Catalunya (Tram. 252-00004/11)

  Més d'una cinquena part dels diputats, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 51807)

  Debat i votació.

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre justícia democràtica i estat autoritari de dret (Tram. 300-00135/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 349, 25)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre el plurilingüisme i les llengües oficials (Tram. 300-00136/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 349, 25)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre la seva resposta al problema de l'ocupació d'habitatges (Tram. 300-00137/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 349, 26)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre la regeneració democràtica (Tram. 300-00138/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 349, 26)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la província de Girona (Tram. 300-00139/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 349, 26)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre la futura llei de salut i social (Tram. 300-00140/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 349, 27)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre el balanç del primer any des de l'aprovació de la Resolució 17/XI, sobre la situació d'emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d'una resposta institucional (Tram. 300-00141/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 349, 27)

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat (Tram. 302-00117/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 344, 9)

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 302-00118/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 344, 9)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'acollida a Catalunya (Tram. 302-00121/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 344, 16)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç d'un any de govern (Tram. 302-00119/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 344, 10)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la província de Lleida (Tram. 302-00120/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 344, 11)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una república catalana d'acollida (Tram. 302-00122/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 344, 18)

 • 36

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00151/11)

  Àngels Ponsa i Roca, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 37

  Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència (Tram. 202-00036/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 158, 9)

 • 38

  Declaració de la presidència del Parlament de Catalunya de suport a l'aturada amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Dones (Tram. 401-00020/11)

  Carme Forcadell i Lluís, Presidenta del Parlament del Presidència del Parlament

  Substanciació.