Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 22 de febrer de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Parc Natural del Montseny (Tram. 310-00181/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pacte de govern amb la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent (Tram. 310-00175/11)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les condicions de treball al 061 i el funcionament d'aquest servei (Tram. 310-00174/11)

  Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les persones en situació de dependència (Tram. 310-00173/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les dades fiscals (Tram. 310-00176/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la infància i l'adolescència (Tram. 310-00177/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els acords de programació escolars a què es va arribar en la comissió mixta entre el Departament d'Ensenyament i les entitats municipalistes Associació Catalana de Municipis i Comarques i Federació de Municipis de Catalunya el 9 de febrer de 2017 (Tram. 310-00178/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les línies de suport i ajuts per a fomentar la competitivitat i la sostenibilitat del sector agroalimentari i el desenvolupament econòmic, social i ambiental del medi rural (Tram. 310-00179/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'estat d'execució del Corredor Mediterrani (Tram. 310-00180/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 16

  Homenatge en memòria de l'exdiputat Francesc Casares i Potau (Tram. 401-00018/11)

  Junta de Portaveus

  Substanciació.

 • 17

  Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 200-00009/11)

  Ple del Parlament

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat amb text alternatiu.

  (esmenes a la totalitat: BOPC, 211, 8)

 • 18

  Proposició de llei de coordinació de la farmàcia assistencial per al millorament del sistema de salut (Tram. 202-00042/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 256, 22)

 • 19

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal (Tram. 270-00001/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 16, 30)

 • 20

  Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 300-00128/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 336, 28)

 • 21

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'acollida a Catalunya (Tram. 300-00129/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 336, 29)

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre una república catalana d'acollida (Tram. 300-00134/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 336, 31)

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre el balanç d'un any de govern (Tram. 300-00130/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 336, 29)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la província de Lleida (Tram. 300-00131/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 336, 29)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat (Tram. 300-00132/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 336, 30)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre els incompliments de l'Estat en l'execució d'obres pressupostades (Tram. 300-00133/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 336, 30)

 • 27

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions per a preparar una eventual secessió (Tram. 302-00110/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 332, 58)

 • 28

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'obtenció de dades fiscals (Tram. 302-00111/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 332, 60)

 • 29

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal (Tram. 302-00113/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 332, 62)

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els criteris d'avaluació de les baixes laborals (Tram. 302-00112/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 332, 60)

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el col·lapse dels serveis d'urgències (Tram. 302-00114/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 332, 63)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la sanitat (Tram. 302-00116/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 332, 65)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'estat del litoral (Tram. 302-00115/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 332, 64)

 • 34

  Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 200-00009/11)

  Ple del Parlament

  Debat de totalitat.

  (esmenes a la totalitat: BOPC, 211, 8)

 • 35

  Proposició de llei de coordinació de la farmàcia assistencial per al millorament del sistema de salut (Tram. 202-00042/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 256, 22)

 • 36

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00119/11)

  Substanciació.

 • 37

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00116/11)

  Substanciació.

 • 38

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00117/11)

  Substanciació.

 • 39

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00120/11)

  Substanciació.

 • 40

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00121/11)

  Substanciació.

 • 41

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00118/11)

  Substanciació.