Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 9 de novembre de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística (Tram. 310-00136/11)

   Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els nous plans i programes d'ocupació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (Tram. 310-00133/11)

   Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la prescripció dels delictes sexuals contra menors (Tram. 310-00134/11)

   Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els Jocs Mediterranis 2017 de Tarragona (Tram. 310-00135/11)

   Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la infància (Tram. 310-00129/11)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la reforma fiscal necessària per a finançar les polítiques d'emergència social (Tram. 310-00132/11)

   Joan Coscubiela Conesa, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els compromisos adquirits pel conseller de Salut (Tram. 310-00130/11)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les oficines liquidadores (Tram. 310-00131/11)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'actuació dels Mossos d'Esquadra (Tram. 310-00128/11)

   Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

 • 2

  Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior (Tram. 200-00015/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 216, 14; esmenes a la totalitat: BOPC, 245, 10)

 • 3

  Decret llei 5/2016, de l'11 d'octubre, de recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 per al personal dels cossos de l'Administració de justícia a Catalunya (Tram. 203-00006/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 4

  Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial (Tram. 200-00016/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 233, 8)

 • 5

  Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 202-00023/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 122, 9)

 • 6

  Proposició de llei d'accés als llibres de text per mitjà d'un sistema de préstec (Tram. 202-00032/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 146, 19)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre la planificació d'equipaments sanitaris (Tram. 300-00093/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 253, 19)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre les places residencials i de centre de dia (Tram. 300-00094/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 253, 20)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre polítiques agràries, ramaderes i forestals (Tram. 300-00095/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 253, 20)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre l'ocupació juvenil (Tram. 300-00096/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 253, 20)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre la transparència del Govern de la Generalitat (Tram. 300-00097/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 253, 21)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre l'espai català de comunicació audiovisual (Tram. 300-00098/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 253, 21)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre l'acció del Govern en la lluita contra el canvi climàtic (Tram. 300-00099/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 253, 21)

 • 14

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre política fiscal (Tram. 302-00078/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 244, 4)

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques públiques respecte als aliments que fan emmalaltir (Tram. 302-00079/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 244, 5)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'atenció primària sanitària (Tram. 302-00080/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 244, 7)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'educació infantil (Tram. 302-00081/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 244, 8)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Departament d'Interior (Tram. 302-00082/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 244, 8)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a les famílies (Tram. 302-00083/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 244, 10)

 • 20

  Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior (Tram. 200-00015/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 216, 14; esmenes a la totalitat: BOPC, 245, 10)

 • 21

  Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 202-00023/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Josep Lluís Franco Rabell, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 122, 9)

 • 22

  Proposició de llei d'accés als llibres de text per mitjà d'un sistema de préstec (Tram. 202-00032/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 146, 19)

 • 23

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00090/11)

  Substanciació.

 • 24

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00086/11)

  Substanciació.

 • 25

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00089/11)

  Substanciació.

 • 26

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00091/11)

  Substanciació.

 • 27

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00087/11)

  Substanciació.

 • 28

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00088/11)

  Substanciació.