Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 18 d'octubre de 2016
Hora:
16:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a les famílies (Tram. 300-00092/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 235, 14)

 • 2

  Interpel·lació al Govern sobre política fiscal (Tram. 300-00087/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 235, 13)

 • 3

  Interpel·lació al Govern sobre el Departament d'Interior (Tram. 300-00088/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 235, 13)

 • 4

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques públiques respecte als aliments que fan emmalaltir (Tram. 300-00089/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 235, 13)

 • 5

  Interpel·lació al Govern sobre l'atenció primària sanitària (Tram. 300-00090/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 235, 14)

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre l'educació infantil (Tram. 300-00091/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 235, 14)

 • 7

  Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2017 (Tram. 230-00003/11)

  Mesa ampliada

  Debat i votació.

 • 8

  Projecte de pressupostos del Consell de Garanties Estatutàries, de
  la Sindicatura de Comptes i del Síndic de Greuges per al 2017 (Tram. 230-00004/11)

  Mesa ampliada

  Debat i votació.

 • 9

  Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya del 2015 (Tram. 237-00001/11)

  Mesa ampliada

  Presentació i votació de l'informe.

 • 10

  Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (Tram. 202-00029/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot i Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 140, 12)

 • 11

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d'altres normes relacionades (Tram. 270-00004/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 140, 63)

 • 12

  Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 200-00003/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 89, 9; esmenes a la totalitat: BOPC, 122, 8)

 • 13

  Projecte de llei de modificacions urgents en matèria tributària (Tram. 200-00011/11)

  Govern de la Generalitat

  Proposta de tramitació en lectura única.

  (Text presentat: BOPC, 201, 21)

 • 14

  Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 200-00010/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 201, 11; esmenes a la totalitat: BOPC, 233, 7)

 • 15

  Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat de Catalunya (Tram. 202-00039/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí i Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 206, 110)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'audiència i la pluralitat de la programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 302-00072/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 233, 50)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les comunitats catalanes a l'exterior (Tram. 302-00073/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 233, 51)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les universitats (Tram. 302-00074/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 233, 53)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la segregació educativa (Tram. 302-00075/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 233, 55)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures ferroviàries (Tram. 302-00076/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 233, 57)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política de seguretat (Tram. 302-00077/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 233, 59)