Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 5 d'octubre de 2016
Hora:
09:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió específica

Ordre del dia

  • 1

    Debat sobre l'orientació política general del Govern (Tram. 255-00002/11)

    Junta de Portaveus

    Substanciació.