Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 26 de juliol de 2016
Hora:
16:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures ferroviàries (Tram. 300-00085/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 194, 23)

 • 2

  Interpel·lació al Govern sobre la segregació educativa (Tram. 300-00081/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 194, 21)

 • 3

  Interpel·lació al Govern sobre les comunitats catalanes a l'exterior (Tram. 300-00082/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 194, 22)

 • 4

  Interpel·lació al Govern sobre les universitats (Tram. 300-00083/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 194, 22)

 • 5

  Interpel·lació al Govern sobre l'audiència i la pluralitat de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 300-00084/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 194, 22)

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre la política de seguretat (Tram. 300-00086/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 194, 23)

 • 7

  Decret llei 4/2016, del 21 de juny, de recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat i altres mesures urgents en matèria de personal (Tram. 203-00005/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 8

  Proposició de llei de garantia del temps màxim de resposta en l'atenció sanitària (Tram. 202-00022/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 104, 30)

 • 9

  Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 202-00090/10)

  Comissió promotora

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Obertura de la tramitació: BOPC, 549, 58)

 • 10

  Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 202-00034/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí i Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 152, 20)

 • 11

  Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 202-00035/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 152, 34)

 • 12

  Projecte de codi de conducta dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya (Tram. 221-00005/11)

  Comissió de Reglament

  Debat i votació.

 • 13

  Procediment per a elegir set membres de la Comissió de Control de les Consultes Populars no Referendàries (Tram. 284-00006/11)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 194, 13; Proposta de candidats: BOPC, 196, 6)

 • 14

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'inici del curs escolar 2016-2017 (Tram. 302-00064/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 189, 9)

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política energètica (Tram. 302-00065/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 189, 10)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'Agència Europea del Medicament (Tram. 302-00066/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 189, 11)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política aeroportuària de l'Estat espanyol i AENA i la seva incidència en els problemes recents de Vueling (Tram. 302-00067/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 189, 13)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el treball autònom (Tram. 302-00068/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 189, 13)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema de protecció a la infància (Tram. 302-00071/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 189, 16)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la futura banca pública catalana i l'Institut Català de Finances (Tram. 302-00069/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 189, 14)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la creació d'estructures administratives, fiscals i financeres (Tram. 302-00070/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 189, 15)

 • 22

  Declaració del Parlament de Catalunya de suport a la continuïtat de la Missió de les Nacions Unides per al Referèndum al Sàhara Occidental (Tram. 401-00014/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 23

  Procediment per a elegir el director o directora de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 284-00009/11)

  Ple del Parlament

  Designació.

 • 24

  Informe de la Comissió d'Estudi del Procés Constituent (Tram. 260-00001/11)

  Comissió d'Estudi del Procés Constituent

  Debat i votació del document que recull el resultat dels treballs de la comissió.

 • 25

  Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 202-00090/10)

  Oriol Casals Madrid, Representant; José M. Afuera Gómez, ; Villan Alayon , ; Maria Barrios , ; Andrea Bempensante , ; Àngel Benito Plà, ; Hug Bonet Andrés, ; Laia Casals Madrid, ; Aránzazu de Gracia Moliné, ; Benjamín Gabrie Deligne , ; Pierre Genet , ; Sandra Gimenez Carrera, ; Lizette Gratalós , ; Alicia Guillamet , ; Miguel Horcajada , ; Marta Insa Durà, ; Isabel Llanos Caballero, ; Mattia Loetscher , ; Moisés López , ; Alan López López, ; Amber Marks , ; Joan Masso Ros, ; Albert Mayol Martinez, ; David Miret Vilaseñor, ; Sergio Molina Molina, ; Lisandro Palacios , ; Bernat Pellisa Sabaté, ; Javier Prats Sanroman, ; Carlos Royo García, ; Paolo Scalia , ; Roderiele Schroden , ; Gabriela Sierra Fontecilla, ; Lluis Sierra Xauet, ; Geny Soura Ferreira, ; Miguel Torres Blanquet,

  Debat de totalitat.

  (Obertura de la tramitació: BOPC, 549, 58)

 • 26

  Proposició de llei de garantia del temps màxim de resposta en l'atenció sanitària (Tram. 202-00022/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Andrea Levy Soler, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 104, 30)

 • 27

  Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 202-00034/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 152, 20)

 • 28

  Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès

  Debat de totalitat.