Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 29 de juny de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'acusació i el judici a un treballador de TV3 (Tram. 310-00092/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les taxes universitàries (Tram. 310-00093/11)

  Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions previstes pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a millorar la gestió de les dejeccions ramaderes i garantir la viabilitat i la sostenibilitat de les explotacions ramaderes i el sector carni (Tram. 310-00097/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del català en l'Administració de justícia (Tram. 310-00098/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'evolució de la indústria el 2015 (Tram. 310-00099/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Logis Penedès (Tram. 310-00094/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'accés a la plantilla de l'Institut Català de la Salut (Tram. 310-00095/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació dels treballadors autònoms (Tram. 310-00096/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió dels casos d'enterovirus (Tram. 310-00100/11)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 16

  Procediment de revocació del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 299-00001/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari Socialista; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de la Comissió

 • 17

  Situació de compatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00095/11)

  Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 18

  Proposició de llei de mesures urgents de racionalització del temps dedicat per l'alumnat a activitats acadèmiques fora de l'horari lectiu (Tram. 202-00021/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 104, 27)

 • 19

  Proposta de resolució sobre les necessitats educatives per al curs 2016-2017 (Tram. 250-00505/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 163, 3; esmenes: BOPC, 170, 4)

 • 20

  Interpel·lació al Govern sobre les iniciatives previstes davant la retirada del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2016 i del Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 300-00066/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 167, 6)

 • 21

  Interpel·lació al Govern sobre l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 300-00067/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 167, 6)

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre el projecte recreatiu i turístic de BCN World (Tram. 300-00072/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 167, 8)

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre una Catalunya desmilitaritzada (Tram. 300-00068/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 167, 7)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre el règim disciplinari dels Mossos d'Esquadra (Tram. 300-00069/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 167, 7)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre les addiccions socials (Tram. 300-00070/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 167, 8)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre el model sanitari (Tram. 300-00071/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 167, 8)

 • 27

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les condicions laborals dels docents (Tram. 302-00052/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 157, 29)

 • 28

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a la gent gran (Tram. 302-00053/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 157, 30)

 • 29

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el món local (Tram. 302-00054/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 157, 32)

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva inacció davant la situació d'emergència social (Tram. 302-00055/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 157, 33)

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el projecte VISC+ (Tram. 302-00056/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 157, 35)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la democràcia i les iniciatives legislatives populars (Tram. 302-00057/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 163, 5)

 • 33

  Proposició de llei de mesures urgents de racionalització del temps dedicat per l'alumnat a activitats acadèmiques fora de l'horari lectiu (Tram. 202-00021/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 104, 27)

 • 34

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00062/11)

  Substanciació.

 • 35

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00065/11)

  Substanciació.

 • 36

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00067/11)

  Substanciació.

 • 37

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00064/11)

  Substanciació.

 • 38

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00063/11)

  Substanciació.

 • 39

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00066/11)

  Substanciació.