Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 8 de juny de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les maniobres militars a Collserola (Tram. 310-00091/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política sanitària (Tram. 310-00082/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre polítiques socials (Tram. 310-00088/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els parcs naturals i la celebració del quinzè aniversari del Parc Natural dels Ports (Tram. 310-00083/11)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'autopista C-32 al pas pel Maresme (Tram. 310-00087/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions per a avançar en la reforma horària (Tram. 310-00084/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures previstes en el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020 (Tram. 310-00085/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política d'acolliment de menors (Tram. 310-00089/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'actuació dels Mossos d'Esquadra davant els incidents del barri de Gràcia de Barcelona (Tram. 310-00090/11)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00061/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00060/11)

  Xavier García Albiol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00057/11)

  Josep Lluís Franco Rabell, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00059/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 14

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00056/11)

  Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 15

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00058/11)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 16

  Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2016 (Tram. 200-00006/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació de les esmenes a la totalitat del Projecte.

  (Text presentat: BOPC, 137, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 149, 31)

 • 17

  Decret llei 2/2016, del 17 de maig, de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 203-00003/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 18

  Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2016 (Tram. 200-00006/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 137, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 149, 31)