Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 1 de juny de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les infraestructures (Tram. 310-00075/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les condicions laborals dels treballadors del sector carni d'Osona (Tram. 310-00080/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la carretera C-31 al pas per Badalona (Tram. 310-00081/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'acollida de refugiats (Tram. 310-00073/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el compliment de la Resolució 7/XI, sobre la recuperació de la paga extraordinària del 2012 i d'altres drets laborals dels treballadors públics (Tram. 310-00074/11)

  Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de peatges (Tram. 310-00076/11)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la reincorporació de les Illes Balears a l'Institut Ramon Llull i les previsions de l'Institut per als pròxims anys (Tram. 310-00077/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les persones amb discapacitat (Tram. 310-00078/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial (Tram. 310-00079/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 16

  Proposició de llei de modificació de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres (Tram. 202-00025/11)

  Grups parlamentaris

  Proposta de tramitació en lectura única.

  (Text presentat: BOPC, 122, 45)

 • 17

  Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 200-00004/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 92, 16)

 • 18

  Proposició de llei de reforma de l'impost de successions i donacions (Tram. 202-00020/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 98, 13)

 • 19

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s'amplien drets i s'estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura (Tram. 270-00002/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 40, 19)

 • 20

  Interpel·lació al Govern sobre les condicions laborals dels docents (Tram. 300-00061/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 143, 20)

 • 21

  Interpel·lació al Govern sobre la democràcia i les iniciatives legislatives populars (Tram. 300-00057/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 143, 19)

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a la gent gran (Tram. 300-00058/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 143, 19)

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre el món local (Tram. 300-00059/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 143, 20)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre la seva inacció davant la situació d'emergència social (Tram. 300-00060/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 143, 20)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre el projecte VISC+ (Tram. 300-00062/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 143, 21)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre el foment de l'emprenedoria (Tram. 300-00063/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 143, 21)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre els reptes de futur de l'ensenyament (Tram. 300-00064/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 143, 21)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre el Corredor Mediterrani (Tram. 300-00065/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 143, 22)

 • 29

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política sanitària (Tram. 302-00045/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 139, 18)

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures immediates per a fer front a l'emergència en l'àmbit de l'habitatge (Tram. 302-00046/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 139, 20)

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política empresarial (Tram. 302-00047/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 139, 23)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal (Tram. 302-00048/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 139, 24)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals (Tram. 302-00049/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 139, 25)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una república amb corrupció zero (Tram. 302-00050/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 139, 27)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les inversions del Govern de l'Estat i la puntualitat dels trens (Tram. 302-00051/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 139, 29)

 • 36

  Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 202-00018/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 89, 29)

 • 37

  Proposició de llei de reforma de l'impost de successions i donacions (Tram. 202-00020/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 98, 13)

 • 38

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00052/11)

  Substanciació.

 • 39

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00050/11)

  Substanciació.

 • 40

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00053/11)

  Substanciació.

 • 41

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00054/11)

  Substanciació.

 • 42

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00051/11)

  Substanciació.

 • 43

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00055/11)

  Substanciació.