Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 20 d'abril de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el cas d'Ester Quintana (Tram. 310-00046/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la sanitat catalana (Tram. 310-00053/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la prevenció d'incendis (Tram. 310-00048/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la pobresa energètica (Tram. 310-00049/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva activitat publicitària (Tram. 310-00054/11)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'impacte de les malalties professionals en el sistema públic de salut (Tram. 310-00047/11)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions per a millorar la situació de la pesca de peix blau (Tram. 310-00050/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'avaluació en ensenyament (Tram. 310-00051/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les conclusions del conseller de Salut amb relació al reial decret sobre infermeria (Tram. 310-00052/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00033/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00037/11)

  Xavier García Albiol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00034/11)

  Josep Lluís Franco Rabell, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00035/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 14

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00032/11)

  Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 15

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00036/11)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 16

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament).

 • 17

  Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 200-00002/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 72, 9; esmenes a la totalitat: BOPC, 109, 7)

 • 18

  Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 200-00001/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 66, 10)

 • 19

  Interpel·lació al Govern sobre la reordenació dels recursos hospitalaris inclosos al Siscat (Tram. 300-00032/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 107, 36)

 • 20

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat (Tram. 300-00034/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 107, 36)

 • 21

  Interpel·lació al Govern sobre el planejament territorial (Tram. 300-00035/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 107, 37)

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació públics (Tram. 300-00036/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 107, 37)

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre la situació financera de la Generalitat i les perspectives de futur (Tram. 300-00037/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 107, 37)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre la sentència del Tribunal Constitucional que anul·la el decret de pobresa energètica i sobre el desplegament de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica (Tram. 300-00038/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 107, 38)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre els refugiats (Tram. 300-00039/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 107, 38)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l'ocupació (Tram. 300-00031/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 107, 35)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials (Tram. 300-00033/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 107, 36)

 • 28

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els projectes de llei de pressupostos i de mesures fiscals i financeres (Tram. 302-00025/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 103, 8)

 • 29

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal i pressupostària (Tram. 302-00027/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 103, 11)

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat (Tram. 302-00026/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 103, 10)

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el millorament de l'atenció sanitària (Tram. 302-00028/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 103, 13)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'aplicació del 3+2 (Tram. 302-00029/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 103, 14)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de joventut (Tram. 302-00030/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 103, 15)