Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 6 d'abril de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el tancament de línies de P3 (Tram. 310-00037/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Pilar Castillejo Medina, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les persones en situació de dependència (Tram. 310-00038/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'escolarització bilingüe (Tram. 310-00040/11)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sou dels alts càrrecs i els directius del sector públic (Tram. 310-00039/11)

  Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de la justícia (Tram. 310-00041/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'ensenyament (Tram. 310-00042/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el dèficit de les administracions públiques (Tram. 310-00043/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la persecució judicial i política a alcaldes i regidors per llur suport a la independència de Catalunya (Tram. 310-00044/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la crisi dels refugiats (Tram. 310-00045/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 16

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament).

 • 17

  Proposició de llei de derogació de la Llei 6/2014, del 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (Tram. 202-00006/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 19, 6)

 • 18

  Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal i pressupostària (Tram. 300-00025/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 95, 20)

 • 19

  Interpel·lació al Govern sobre els projectes de llei de pressupostos i de mesures fiscals i financeres (Tram. 300-00027/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 95, 20)

 • 20

  Interpel·lació al Govern sobre l'aplicació del 3+2 (Tram. 300-00026/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 95, 20)

 • 21

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat (Tram. 300-00028/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 95, 21)

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre el millorament de l'atenció sanitària (Tram. 300-00029/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 95, 21)

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de joventut (Tram. 300-00030/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 95, 21)

 • 24

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat (Tram. 302-00019/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 91, 4)

 • 25

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la disminució d'inscripcions d'estudiants a les universitats i la precarietat laboral del personal docent i investigador i del personal d'administració i serveis (Tram. 302-00020/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 91, 5)

 • 26

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Tram. 302-00021/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 91, 6)

 • 27

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la sanitat (Tram. 302-00022/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 91, 7)

 • 28

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el medi ambient (Tram. 302-00023/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 91, 8)

 • 29

  Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Mundial de l'Activitat Física (Tram. 401-00010/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 30

  Declaració del Parlament de Catalunya de condemna dels atemptats terroristes a la ciutat de Lahore, al Pakistan (Tram. 401-00011/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 31

  Proposició de llei de derogació de la Llei 6/2014, del 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (Tram. 202-00006/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 19, 6)

 • 32

  Proposició de llei de regulació dels règims d'inelegibilitat i d'incompatibilitats i dels conflictes d'interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya (Tram. 202-00009/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 44, 15)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el moment històric excepcional (Tram. 302-00024/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Joan Garriga Quadres, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 91, 9)

 • 34

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00026/11)

  Substanciació.

 • 35

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00025/11)

  Substanciació.

 • 36

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00027/11)

  Substanciació.

 • 37

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00029/11)

  Substanciació.

 • 38

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00028/11)

  Substanciació.

 • 39

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00030/11)

  Substanciació.

Nota: * Pendent de la resolució sobre les sol·licituds de reconsideració de l'acord de la Mesa d'admissió a tràmit condicionada, formulades pel G. P. Socialista, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya i pel G. P. de Ciutadans.