Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 16 de març de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les gestions per a atendre els compromisos de pagament (Tram. 310-00034/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'edició del Mobile World Congress del 2016 (Tram. 310-00035/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions en la línia de tren de la Pobla de Segur (Tram. 310-00036/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aplicació del decret 3+2 sobre els estudis universitaris i el seu efecte en el sistema universitari català (Tram. 310-00028/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació dels treballadors dels centres penitenciaris (Tram. 310-00031/11)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 310-00029/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política pressupostària (Tram. 310-00032/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política empresarial (Tram. 310-00033/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les negociacions amb el Govern de l'Estat per al millorament del finançament autonòmic (Tram. 310-00030/11)

  Joan Coscubiela Conesa, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 16

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament).

 • 17

  Situació de compatibilitat de diputats (Tram. 234-00145/11 i 234-00146/11)

  Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 18

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00146/11)

  Pilar Castillejo Medina, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 19

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00147/11)

  Adriana Delgado i Herreros, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 20

  Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, per a l'eliminació dels concerts de les escoles que separen per sexes (Tram. 202-00007/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 19, 7)

 • 21

  Procediment per a elegir sis vocals del Consell Assessor de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Tram. 284-00004/11)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 82, 26)

 • 22

  Procediment per a elegir sis membres de la Junta de Govern del Memorial Democràtic (Tram. 284-00005/11)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 82, 27)

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre el moment històric excepcional (Tram. 300-00019/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 80, 75)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Tram. 300-00020/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 80, 75)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre la disminució d'inscripcions d'estudiants a les universitats i la precarietat laboral del personal docent i investigador i del personal d'administració i serveis (Tram. 300-00021/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 80, 76)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre la sanitat (Tram. 300-00022/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 80, 76)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre el medi ambient (Tram. 300-00023/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 80, 76)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat (Tram. 300-00024/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 80, 77)

 • 29

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret al treball digne i la generació d'ocupació (Tram. 302-00013/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 76, 5)

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'ocupació (Tram. 302-00015/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 76, 8)

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre Transports Metropolitans de Barcelona (Tram. 302-00016/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 76, 9)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 302-00014/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 76, 7)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'acció exterior (Tram. 302-00017/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 76, 10)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions per a adaptar-se a la suspensió de determinades competències del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència (Tram. 302-00018/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 76, 10)

 • 35

  Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, per a l'eliminació dels concerts de les escoles que separen per sexes (Tram. 202-00007/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 19, 7)

 • 36

  Declaració del Parlament de Catalunya sobre l'acollida de refugiats a Europa (Tram. 401-00009/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 37

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00024/11)

  Substanciació.

 • 38

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00021/11)

  Substanciació.

 • 39

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00022/11)

  Substanciació.

 • 40

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00023/11)

  Substanciació.

 • 41

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00020/11)

  Substanciació.

 • 42

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00019/11)

  Substanciació.