Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 2 de març de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els informes que conviden treballadors públics a desobeir l'estat de dret (Tram. 310-00024/11)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la presència d'estands de l'exèrcit espanyol al Saló de l'Ensenyament (Tram. 310-00019/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Pilar Castillejo Medina, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el transport sanitari (Tram. 310-00020/11)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els criteris per a assignar els recursos de les àrees bàsiques de salut (Tram. 310-00025/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la posada en funcionament del Campus Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya (Tram. 310-00026/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la destinació de les pintures murals del Reial Monestir de Santa Maria de Sixena (Tram. 310-00027/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la indústria (Tram. 310-00021/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Cooperativa de Cambrils (Tram. 310-00022/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el món local (Tram. 310-00023/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 16

  Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 202-00001/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 12, 3)

 • 17

  Declaració del Parlament de Catalunya sobre les persones desaparegudes sense causa aparent (Tram. 401-00005/11)

  Grups parlamentaris

  Substanciació.

 • 18

  Interpel·lació al Govern sobre Transports Metropolitans de Barcelona (Tram. 300-00013/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 69, 10)

 • 19

  Interpel·lació al Govern sobre l'acció exterior (Tram. 300-00014/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 69, 11)

 • 20

  Interpel·lació al Govern sobre les actuacions per a adaptar-se a la suspensió de determinades competències del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència (Tram. 300-00016/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 69, 11)

 • 21

  Interpel·lació al Govern sobre el dret al treball digne i la generació d'ocupació (Tram. 300-00015/11)

  Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 69, 11)

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre l'ocupació (Tram. 300-00018/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 69, 12)

 • 23

  Declaració del Parlament de Catalunya de solidaritat amb els refugiats sahrauís amb motiu de la catàstrofe humanitària als campaments algerians de Tindouf (Tram. 401-00004/11)

  Grups parlamentaris

  Substanciació.

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 300-00017/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 69, 12)

 • 25

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el projecte BCN World (Tram. 302-00007/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 65, 20)

 • 26

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema educatiu (Tram. 302-00008/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 65, 21)

 • 27

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les noves mesures per a garantir la protecció dels menors en l'àmbit educatiu i altres espais formatius (Tram. 302-00009/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 65, 22)

 • 28

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les concessions de l'aigua (Tram. 302-00010/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 65, 23)

 • 29

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prerrogatives d'alguns polítics (Tram. 302-00011/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 65, 24)

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la memòria històrica, la simbologia i la nomenclatura feixista a l'espai públic (Tram. 302-00012/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 65, 24)

 • 31

  Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 202-00001/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 12, 3)

 • 32

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00014/11)

  Substanciació.

 • 33

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00016/11)

  Substanciació.

 • 34

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00017/11)

  Substanciació.

 • 35

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00013/11)

  Substanciació.

 • 36

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00018/11)

  Substanciació.

 • 37

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00015/11)

  Substanciació.