Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 17 de febrer de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana (Tram. 310-00017/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'informe de l'Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la gestió de l'empresa concessionària d'Aigües Ter Llobregat (Tram. 310-00011/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el futur del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou i el projecte BCN World (Tram. 310-00010/11)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de transport (Tram. 310-00013/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els mitjans de comunicació (Tram. 310-00014/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la concessió de la gestió d'Aigües Ter Llobregat (Tram. 310-00012/11)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el paper dels regadius davant els reptes que planteja el canvi climàtic al sector agrari (Tram. 310-00015/11)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els motius pels quals no es pot fer en català l'examen d'accés a l'advocacia (Tram. 310-00016/11)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el manteniment de la xarxa ferroviària que administra l'empresa pública de l'Estat Adif (Tram. 310-00018/11)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00008/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00011/11)

  Xavier García Albiol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00009/11)

  Josep Lluís Franco Rabell, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00010/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 14

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00007/11)

  Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 15

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00012/11)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 16

  Situació de compatibilitat de diputats (Tram. 234-00142/11 i 234-00143/11 i 234-00144/11)

  Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 17

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00143/11)

  Maria Rosell i Medall, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 18

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00144/11)

  Carles Prats i Cot, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 19

  Interpel·lació al Govern sobre les noves mesures per a garantir la protecció dels menors en l'àmbit educatiu i altres espais formatius (Tram. 300-00007/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 57, 6)

 • 20

  Interpel·lació al Govern sobre el sistema educatiu (Tram. 300-00009/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 57, 6)

 • 21

  Interpel·lació al Govern sobre el projecte BCN World (Tram. 300-00008/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 57, 6)

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre les concessions de l'aigua (Tram. 300-00011/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 57, 7)

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre les prerrogatives d'alguns polítics (Tram. 300-00010/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 57, 7)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre la memòria històrica, la simbologia i la nomenclatura feixista a l'espai públic (Tram. 300-00012/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 57, 7)

 • 25

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els centres escolars concertats (Tram. 302-00001/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 53, 3)

 • 26

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transfòbia (Tram. 302-00004/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 53, 5)

 • 27

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política sanitària (Tram. 302-00002/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 53, 3)

 • 28

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la nova cultura de l'aigua i del territori (Tram. 302-00003/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 53, 4)

 • 29

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de l'aigua (Tram. 302-00005/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 53, 6)

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la solidaritat, la igualtat i la unió entre tots els espanyols (Tram. 302-00006/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 53, 8)