Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 3 de febrer de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les previsions respecte al projecte VISC+ (Tram. 310-00002/11)

  Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el tancament del centre d'internament d'estrangers (Tram. 310-00003/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les famílies en situació de vulnerabilitat (Tram. 310-00001/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els criteris per a personar-se en els procediments per actuacions delictives (Tram. 310-00005/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions amb relació a l'empresa Covestro i la indústria química de Tarragona (Tram. 310-00006/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aplicació de mesures per a afrontar les situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge (Tram. 310-00007/11)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la línia 9 del metro (Tram. 310-00008/11)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aplicació del pla de xoc social (Tram. 310-00009/11)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la renúncia a exercir l'acusació en determinats procediments judicials (Tram. 310-00004/11)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 16

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament).

 • 17

  Decret llei 4/2015, del 29 de desembre, de necessitats financeres del sector públic i altres mesures urgents en pròrroga pressupostària (Tram. 203-00001/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 18

  Decret llei 1/2016, del 19 de gener, d'aplicació de l'increment retributiu d'un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016 (Tram. 203-00002/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 19

  Procediment per a elegir cinc membres del Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants (Tram. 284-00010/10)

  Candidatures presentades d'acord amb l'article 77 de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 44, 21)

 • 20

  Interpel·lació al Govern sobre la política sanitària (Tram. 300-00001/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 46, 3)

 • 21

  Interpel·lació al Govern sobre la nova cultura de l'aigua i del territori (Tram. 300-00002/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 46, 3)

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de l'aigua (Tram. 300-00003/11)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 46, 4)

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre els centres escolars concertats (Tram. 300-00004/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 46, 4)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre la solidaritat, la igualtat i la unió entre tots els espanyols (Tram. 300-00005/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 46, 4)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre la transfòbia (Tram. 300-00006/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 46, 5)

 • 26

  Declaració del Parlament de Catalunya de suport als drets dels refugiats (Tram. 401-00003/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 27

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00003/11)

  Substanciació.

 • 28

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00001/11)

  Substanciació.

 • 29

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00005/11)

  Substanciació.

 • 30

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00006/11)

  Substanciació.

 • 31

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00004/11)

  Substanciació.

 • 32

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00002/11)

  Substanciació.