Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 21 de juliol de 2015
Hora:
16:00h
Lloc:
Salˇ de sessions

CarÓcter de la sessiˇ:
Sessiˇ ordinÓria

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures fiscals adoptades des del desembre del 2012 i la previsiˇ de pressupostos per al 2016 (Tram. 310-00572/10)

   Pere AragonŔs i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciaciˇ.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la regulaciˇ de la segona activitat en els cossos de bombers de la Generalitat, dels mossos d'esquadra i de les policies locals (Tram. 310-00573/10)

   Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciaciˇ.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els consorcis sanitaris (Tram. 310-00565/10)

   Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la protecciˇ social i la garantia de rendes (Tram. 310-00566/10)

   Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el II CongrÚs de l'Esport CatalÓ (Tram. 310-00569/10)

   Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de ConvergŔncia i Uniˇ

   Substanciaciˇ.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'Informe sobre l'estat dels serveis socials a Catalunya (Tram. 310-00570/10)

   Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de ConvergŔncia i Uniˇ

   Substanciaciˇ.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les gestions fetes per a aconseguir el pagament dels ajuts agroambientals pendents de transferir als agricultors i ramaders catalans (Tram. 310-00571/10)

   Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de ConvergŔncia i Uniˇ

   Substanciaciˇ.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures anticorrupciˇ i els nomenaments al Govern (Tram. 310-00567/10)

   HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciaciˇ.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els impagaments a les entitats de cooperaciˇ i a les comunitats catalanes a l'exterior (Tram. 310-00568/10)

   Sara VilÓ Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciaciˇ.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situaciˇ de la tresoreria de la Generalitat (Tram. 310-00575/10)

   Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciaciˇ.

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el comerš exterior (Tram. 310-00576/10)

   Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciaciˇ.

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el respecte a la lleialtat institucional i el compliment de la legalitat (Tram. 310-00574/10)

   InÚs Arrimadas GarcÝa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

  • 1.13

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situaciˇ polÝtica i social (Tram. 317-00331/10)

   David FernÓndez i Ramos, del Grup Mixt

   Substanciaciˇ.

  • 1.14

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situaciˇ polÝtica (Tram. 317-00330/10)

   Albert Rivera DÝaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situaciˇ polÝtica (Tram. 317-00333/10)

   Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciaciˇ.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situaciˇ polÝtica (Tram. 317-00336/10)

   AlÝcia Sßnchez-Camacho i PÚrez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciaciˇ.

  • 1.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situaciˇ polÝtica (Tram. 317-00332/10)

   Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

  • 1.18

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polÝtics (Tram. 317-00335/10)

   Marta Rovira i VergÚs, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciaciˇ.

  • 1.19

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polÝtics (Tram. 317-00334/10)

   Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de ConvergŔncia i Uniˇ

   Substanciaciˇ.

 • 2

  Situaciˇ de compatibilitat de diputats (Tram. 234-00033/10 i 234-00038/10)

  Comissiˇ de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votaciˇ dels dictÓmens de la Comissiˇ.

 • 3

  Comunicaciˇ al Ple de la composiciˇ de les meses de les comissions (art. 41.2 del Reglament).

 • 4

  Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 30 de juny de 2015 (Tram. 237-00001/10)

  Mesa Ampliada

  Informe sobre el compliment del pressupost de despeses.

 • 5

  Proposiciˇ de llei de finanšament del sistema integrat del transport p˙blic de Catalunya (Tram. 202-00060/10)

  Comissiˇ de Territori i Sostenibilitat

  Debat i votaciˇ del dictamen de la Comissiˇ.

  (Text presentat: BOPC, 357, 24; informe: BOPC, 635, 3; dictamen: BOPC, 644, 3)

 • 6

  Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentÓries de Catalunya (Tram. 200-00040/10)

  Comissiˇ d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaciˇ i Medi Natural

  Debat i votaciˇ del dictamen de la Comissiˇ.

  (Text presentat: BOPC, 511, 41; informe: BOPC, 637, 3; dictamen: BOPC, 645, 3)

 • 7

  Projecte de llei de modificaciˇ de la Llei 10/2001, del 13 de juliol, d'arxius i documents (Tram. 200-00046/10)

  Govern de la Generalitat

  Proposta de tramitaciˇ en lectura ˙nica.

  (Text presentat: BOPC, 636, 3)

 • 8

  Proposiciˇ de llei de modificaciˇ de l'article 6 del text refˇs de la Llei de protecciˇ dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 202-00050/10)

  Comissiˇ d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaciˇ i Medi Natural

  Debat i votaciˇ del dictamen de la Comissiˇ.

  (Text presentat: BOPC, 183, 31; informe: BOPC, 601, 21; dictamen: BOPC, 606, 3; dictamen del Consell de Garanties EstatutÓries: BOPC, 651, 36)

 • 9

  Proposiciˇ de llei de modificaciˇ de la Llei 1/1994, de 22 de febrer, de creaciˇ del municipi de Badia per segregaciˇ de part dels termes municipals de BarberÓ del VallŔs i de Cerdanyola del VallŔs (Tram. 202-00071/10)

  Comissiˇ d'Afers Institucionals

  Debat i votaciˇ del dictamen de la Comissiˇ.

  (Text presentat: BOPC, 429, 23; informe: BOPC, 633, 3; dictamen: BOPC, 646, 3)

 • 10

  Projecte de llei del voluntariat (Tram. 200-00013/10)

  Comissiˇ de Benestar, FamÝlia i Immigraciˇ

  Debat i votaciˇ del dictamen de la Comissiˇ.

  (Text presentat: BOPC, 228, 5; informe: BOPC, 638, 3; dictamen: BOPC, 647, 3)

 • 11

  Projecte de llei d'incorporaciˇ de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquŔ del Codi civil de Catalunya (Tram. 200-00022/10)

  Comissiˇ de JustÝcia i Drets Humans

  Debat i votaciˇ del dictamen de la Comissiˇ.

  (Text presentat: BOPC, 342, 32; esmenes a la totalitat: BOPC, 388, 11; informe: BOPC, 639, 3; dictamen: BOPC, 648, 3)

 • 12

  Proposiciˇ de llei de mesures urgents per a fer front a l'emergŔncia habitacional i a la pobresa energŔtica (Tram. 202-00062/10)

  Comissiˇ de Territori i Sostenibilitat

  Debat i votaciˇ del dictamen de la Comissiˇ.

  (Obertura de la tramitaciˇ: BOPC, 413, 173; Designaciˇ de membres de la Comissiˇ promotora: BOPC, 624, 22; informe: BOPC, 649, 3; dictamen: BOPC, 652, 3)

 • 13

  Proposiciˇ de llei de modificaciˇ de la disposiciˇ addicional primera de la Llei 10/2011, de simplificaciˇ i millorament de la regulaciˇ normativa (Tram. 202-00092/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat de totalitat i votaciˇ de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 561, 42)

 • 14

  Dictamen de la Comissiˇ d'Investigaciˇ sobre el Frau i l'Evasiˇ Fiscals i les PrÓctiques de Corrupciˇ PolÝtica (Tram. 261-00004/10)

  Comissiˇ d'Investigaciˇ sobre el Frau i l'Evasiˇ Fiscals i les PrÓctiques de Corrupciˇ PolÝtica

  Debat i votaciˇ del document que recull el resultat dels treballs de la comissiˇ.

 • 15

  Dictamen de la Comissiˇ d'Investigaciˇ sobre la Fallida de Spanair (Tram. 261-00003/10)

  Comissiˇ d'Investigaciˇ sobre la Fallida de Spanair

  Debat i votaciˇ del document que recull el resultat dels treballs de la comissiˇ.

 • 16

  Informe de la Comissiˇ d'Estudi de la Reforma HorÓria (Tram. 260-00003/10)

  Comissiˇ d'Estudi de la Reforma HorÓria

  Debat i votaciˇ del document que recull el resultat dels treballs de la comissiˇ.

 • 17

  Informe de la Comissiˇ d'Estudi de les PolÝtiques P˙bliques en MatŔria d'Economia ColĚlaborativa (Tram. 260-00004/10)

  Comissiˇ d'Estudi de les PolÝtiques P˙bliques en MatŔria d'Economia ColĚlaborativa

  Debat i votaciˇ del document que recull el resultat dels treballs de la comissiˇ.

 • 18

  Informe del Grup de Treball de Revisiˇ del Model dels Centres d'Internament d'Estrangers (Tram. 266-00001/10)

  Grup de Treball de Revisiˇ del Model dels Centres d'Internament d'Estrangers

  Debat i votaciˇ de l'informe de la Comissiˇ.

 • 19

  Mem˛ria de la Comissiˇ de Peticions corresponent al perÝode comprŔs entre l'1 de juliol de 2014 i el 15 de juliol de 2015 (Tram. 264-00002/10)

  Comissiˇ de Peticions

  Presentaciˇ de la mem˛ria.

 • 20

  Procediment per a designar un membre del Consell de Govern de la Corporaciˇ Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 286-00001/10)

  Grups parlamentaris

  Designaciˇ.

 • 21

  Procediment per a elegir tres membres del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Tram. 284-00026/10)

  President de la Generalitat

  Designaciˇ.

  (Proposta de candidats: BOPC, 615, 9)

 • 22

  InterpelĚlaciˇ al Govern sobre les condicions de treball (Tram. 300-00330/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 653, 9)

 • 23

  InterpelĚlaciˇ al Govern sobre els compromisos en educaciˇ per al 2015 (Tram. 300-00331/10)

  Anna Simˇ i Castellˇ, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 653, 9)

 • 24

  InterpelĚlaciˇ al Govern sobre el balanš de la desena legislatura (Tram. 300-00332/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 653, 9)

 • 25

  InterpelĚlaciˇ al Govern sobre el balanš i les perspectives del Govern (Tram. 300-00333/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 653, 10)

 • 26

  InterpelĚlaciˇ al Govern sobre els perills de la inestabilitat polÝtica (Tram. 300-00336/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 653, 10)

 • 27

  InterpelĚlaciˇ al Govern sobre el full de ruta social (Tram. 300-00335/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 653, 10)

 • 28

  InterpelĚlaciˇ al Govern sobre la situaciˇ polÝtica davant les eleccions del 27 de setembre (Tram. 300-00334/10)

  Grup Mixt

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 653, 10)

 • 29

  Mociˇ subsegŘent a la interpelĚlaciˇ al Govern sobre el Pacte per a la infÓncia a Catalunya (Tram. 302-00307/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votaciˇ.

  (Presentaciˇ: BOPC, 634, 19)

 • 30

  Mociˇ subsegŘent a la interpelĚlaciˇ al Govern sobre els espais naturals (Tram. 302-00308/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votaciˇ.

  (Presentaciˇ: BOPC, 634, 20)

 • 31

  Mociˇ subsegŘent a la interpelĚlaciˇ al Govern sobre l'actuaciˇ del Departament d'Economia i Coneixement en el procÚs de licitaciˇ d'AigŘes Ter Llobregat (Tram. 302-00309/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votaciˇ.

  (Presentaciˇ: BOPC, 634, 20)

 • 32

  Mociˇ subsegŘent a la interpelĚlaciˇ al Govern sobre el procÚs d'adjudicaciˇ d'AigŘes Ter Llobregat i la repercussiˇ en les finances de la Generalitat (Tram. 302-00310/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votaciˇ.

  (Presentaciˇ: BOPC, 634, 21)

 • 33

  Mociˇ subsegŘent a la interpelĚlaciˇ al Govern sobre les prioritats de l'acciˇ del Govern (Tram. 302-00311/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votaciˇ.

  (Presentaciˇ: BOPC, 634, 22)

 • 34

  Mociˇ subsegŘent a la interpelĚlaciˇ al Govern sobre les mesures per a fomentar la participaciˇ democrÓtica, l'accessibilitat i la simplificaciˇ de processos en les eleccions al Parlament (Tram. 302-00312/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votaciˇ.

  (Presentaciˇ: BOPC, 634, 24)

 • 35

  Situaciˇ de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00034/10)

  Josep Maria PelegrÝ i Aixut, del Grup Parlamentari de ConvergŔncia i Uniˇ

  Debat i votaciˇ del dictamen de la Comissiˇ de l'Estatut dels Diputats.

 • 36

  Situaciˇ de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00035/10)

  └lex Moga i Vidal, del Grup Parlamentari de ConvergŔncia i Uniˇ

  Debat i votaciˇ del dictamen de la Comissiˇ de l'Estatut dels Diputats.

 • 37

  Situaciˇ de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00036/10)

  Manuel Reyes Lˇpez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votaciˇ del dictamen de la Comissiˇ de l'Estatut dels Diputats.

 • 38

  Situaciˇ de compatibilitat o d'incompatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00037/10)

  N˙ria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votaciˇ del dictamen de la Comissiˇ de l'Estatut dels Diputats.

 • 39

  Situaciˇ de compatibilitat o d'incompatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00038/10)

  Dolors Lˇpez Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votaciˇ del dictamen de la Comissiˇ de l'Estatut dels Diputats.

 • 40

  Proposiciˇ de llei de modificaciˇ de la disposiciˇ addicional primera de la Llei 10/2011, de simplificaciˇ i millorament de la regulaciˇ normativa (Tram. 202-00092/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 561, 42)

 • 41

  Declaraciˇ del Parlament de Catalunya de suport al projecte de candidatura de la rumba catalana com a patrimoni cultural immaterial de la UNESCO (Tram. 401-00040/10)

  Grup Parlamentari de ConvergŔncia i Uniˇ; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Substanciaciˇ.

 • 42

  Declaraciˇ del Parlament de Catalunya sobre el garantiment i l'estabilitat de l'atenciˇ integral a les persones amb trastorns mentals i addiccions (Tram. 401-00041/10)

  Grup Parlamentari de ConvergŔncia i Uniˇ; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt; Marina Geli i FÓbrega, del Diputats no adscrits

  Substanciaciˇ.