Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 9 de juliol de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Debat general sobre el món agrari (Tram. 255-00004/10)

  Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures adoptades per a combatre l'exili juvenil (Tram. 310-00336/10)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les decisions i actuacions relatives al Centre Penitenciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt Empordà) (Tram. 310-00337/10)

  Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les execucions hipotecàries (Tram. 310-00344/10)

  Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'ocultació del rostre en l'espai públic (Tram. 310-00345/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a fomentar la consolidació de noves activitats empresarials (Tram. 310-00346/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'Enquesta de salut de Catalunya (Tram. 310-00347/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la implantació de la Llei orgànica de millora de la qualitat educativa (Tram. 310-00342/10)

  María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el seu capteniment en matèria de defensa (Tram. 310-00343/10)

  Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les previsions amb relació a l'assistència sanitària durant l'estiu (Tram. 310-00338/10)

  Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures previstes per a afrontar la situació de l'Hospital Universitari de Bellvitge (Tram. 310-00341/10)

  Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els serveis assistencials de salut per a l'estiu (Tram. 310-00339/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la prestació de serveis per a persones amb discapacitat (Tram. 310-00340/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 14

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00198/10)

  David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 15

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00197/10)

  Albert Rivera Díaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 16

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00202/10)

  Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 17

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00201/10)

  Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 18

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00200/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 19

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00199/10)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 20

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00203/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 21

  Decret llei 2/2014, del 10 de juny, de modificació de la Llei 31/2010, del 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (Tram. 203-00012/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 22

  Procediment per a elegir tres membres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (Tram. 285-00002/10)

  Grups parlamentaris

  Designació.

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre l'acadèmia aranesa de la llengua occitana (Tram. 300-00195/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 351, 45)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre els infants en situació de vulnerabilitat (Tram. 300-00194/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 351, 44)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre la situació del comerç (Tram. 300-00196/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 351, 45)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre la coordinació del Departament d'Interior amb les policies locals (Tram. 300-00199/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 351, 46)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre la situació dels hospitals (Tram. 300-00197/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 351, 45)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre l'atenció sanitària del sistema sanitari públic (Tram. 300-00198/10)

  Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 351, 45)

 • 29

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política d'acció exterior (Tram. 302-00187/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 350, 14)

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió dels aeroports i ports de competència estatal (Tram. 302-00185/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 350, 13)

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures fiscals per a reactivar el consum, la inversió i l'ocupació (Tram. 302-00181/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 350, 10)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transferència de coneixement i els parcs científics (Tram. 302-00183/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 350, 12)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els escenaris pressupostaris per al 2015 (Tram. 302-00186/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 350, 14)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels professionals del sector sanitari (Tram. 302-00182/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 350, 11)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model de gestió del 0,7% de l'IRPF per a finalitats socials i les perspectives de futur d'aquest model (Tram. 302-00184/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 350, 12)