Ple del Parlament

Dia:
Dijous, 24 d'abril de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Salˇ de sessions

CarÓcter de la sessiˇ:
Sessiˇ ordinÓria

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'escola inclusiva (Tram. 310-00286/10)

  MarÝa JosÚ GarcÝa Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciaciˇ.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures de reinserciˇ del Centre d'Iniciatives per a la Reinserciˇ (Tram. 310-00287/10)

  Dolors Lˇpez Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciaciˇ.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el darrer informe del Consell Assessor per a la Transiciˇ Nacional (Tram. 310-00279/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciaciˇ.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pas de la lÝnia de molt alta tensiˇ per Santa Coloma de Gramenet (BarcelonŔs) (Tram. 310-00280/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciaciˇ.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els processos de selecciˇ del Departament de Cultura (Tram. 310-00281/10)

  Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la campanya de consells de seguretat a la llar de la Direcciˇ General per a la Immigraciˇ (Tram. 310-00282/10)

  Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la promociˇ de l'economia social i cooperativa (Tram. 310-00276/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de ConvergŔncia i Uniˇ

  Substanciaciˇ.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les dades de trasplantaments (Tram. 310-00277/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de ConvergŔncia i Uniˇ

  Substanciaciˇ.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestiˇ dels purins (Tram. 310-00278/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de ConvergŔncia i Uniˇ

  Substanciaciˇ.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'atorgament de beques de menjador (Tram. 310-00283/10)

  AgnŔs Russi˝ol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les infraestructures ferroviÓries entre Vila-seca i Vandell˛s (Tram. 310-00284/10)

  Josep Andreu Domingo, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les llicŔncies audiovisuals atorgades pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya (Tram. 310-00285/10)

  Carina MejÝas Sßnchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciaciˇ.

 • 20

  Situaciˇ de compatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00021/10)

  Comissiˇ de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votaciˇ del dictamen de la Comissiˇ.

 • 21

  Comunicaciˇ al Ple de la composiciˇ de les meses de les comissions (art. 41.2 del Reglament).

 • 22

  Projecte de llei de modificaciˇ de la Llei 3/2008, del 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (Tram. 200-00015/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votaciˇ de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 247, 18; esmenes a la totalitat: BOPC, 286, 14)

 • 23

  Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matŔria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparŔncia i la sostenibilitat del sector de la comunicaciˇ (Tram. 200-00017/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votaciˇ de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 272, 32; esmenes a la totalitat: BOPC, 304, 20)

 • 24

  Proposiciˇ de llei de modificaciˇ de la Llei 2/2012, de modificaciˇ de diverses lleis en matŔria audiovisual (Tram. 202-00037/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat de totalitat i votaciˇ de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 101, 23)

 • 25

  InterpelĚlaciˇ al Govern sobre la reorientaciˇ i l'impuls de la cooperaciˇ catalana (Tram. 300-00164/10)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 304, 41)

 • 26

  InterpelĚlaciˇ al Govern sobre les competŔncies de la Generalitat en matŔria de relacions internacionals (Tram. 300-00166/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 304, 41)

 • 27

  InterpelĚlaciˇ al Govern sobre la polÝtica industrial (Tram. 300-00161/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 304, 40)

 • 28

  InterpelĚlaciˇ al Govern sobre l'economia social i solidÓria (Tram. 300-00162/10)

  Grup Mixt

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 304, 40)

 • 29

  InterpelĚlaciˇ al Govern sobre l'aplicaciˇ de la Llei de barris (Tram. 300-00165/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 304, 41)

 • 30

  InterpelĚlaciˇ al Govern sobre el nou model d'ordre p˙blic (Tram. 300-00167/10)

  Pere Calbˇ i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 304, 42)

 • 31

  InterpelĚlaciˇ al Govern sobre les persones en situaciˇ de dependŔncia (Tram. 300-00163/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 304, 41)

 • 32

  Mociˇ subsegŘent a la interpelĚlaciˇ al Govern sobre les infraestructures metropolitanes (Tram. 302-00149/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votaciˇ.

  (Presentaciˇ: BOPC, 303, 15)

 • 33

  Mociˇ subsegŘent a la interpelĚlaciˇ al Govern sobre el Pla hidrol˛gic de la conca de l'Ebre i sobre el Pla de protecciˇ integral del delta de l'Ebre (Tram. 302-00151/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votaciˇ.

  (Presentaciˇ: BOPC, 303, 16)

 • 34

  Mociˇ subsegŘent a la interpelĚlaciˇ al Govern sobre les infraestructures viÓries per al desenvolupament econ˛mic (Tram. 302-00152/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votaciˇ.

  (Presentaciˇ: BOPC, 303, 18)

 • 35

  Mociˇ subsegŘent a la interpelĚlaciˇ al Govern sobre la polÝtica lingŘÝstica i sobre el Consorci per a la Normalitzaciˇ LingŘÝstica (Tram. 302-00148/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votaciˇ.

  (Presentaciˇ: BOPC, 303, 14)

 • 36

  Mociˇ subsegŘent a la interpelĚlaciˇ al Govern sobre una resoluciˇ del Departament d'Ensenyament del 14 de marš de 2014 i les darreres sentŔncies judicials sobre ensenyament (Tram. 302-00150/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votaciˇ.

  (Presentaciˇ: BOPC, 303, 15)

 • 37

  Mociˇ subsegŘent a la interpelĚlaciˇ al Govern sobre la inserciˇ laboral de les persones amb mÚs dificultats (Tram. 302-00153/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votaciˇ.

  (Presentaciˇ: BOPC, 303, 18)

 • 38

  Projecte de llei de modificaciˇ de la Llei 3/2008, del 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (Tram. 200-00015/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 247, 18; esmenes a la totalitat: BOPC, 286, 14)

 • 39

  Proposiciˇ de llei de modificaciˇ de la Llei 2/2012, de modificaciˇ de diverses lleis en matŔria audiovisual (Tram. 202-00037/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas FrÝas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat de totalitat i votaciˇ de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 101, 23)

 • 40

  Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matŔria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparŔncia i la sostenibilitat del sector de la comunicaciˇ (Tram. 200-00017/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 272, 32; esmenes a la totalitat: BOPC, 304, 20)

 • 41

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situaciˇ polÝtica (Tram. 317-00165/10)

  Substanciaciˇ.

 • 42

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situaciˇ polÝtica (Tram. 317-00168/10)

  Substanciaciˇ.

 • 43

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polÝtics (Tram. 317-00164/10)

  Substanciaciˇ.

 • 44

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situaciˇ polÝtica (Tram. 317-00162/10)

  Substanciaciˇ.

 • 45

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polÝtics (Tram. 317-00167/10)

  Substanciaciˇ.

 • 46

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situaciˇ polÝtica (Tram. 317-00166/10)

  Substanciaciˇ.

 • 47

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situaciˇ polÝtica i social (Tram. 317-00163/10)

  Substanciaciˇ.