Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 22 de gener de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Salˇ de sessions

CarÓcter de la sessiˇ:
Sessiˇ ordinÓria

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions per a evitar la pŔrdua de l'habitatge de les famÝlies amb mÚs dificultats (Tram. 310-00208/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de ConvergŔncia i Uniˇ

  Substanciaciˇ.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el reconeixement a Europa de la qualitat de la recerca que es fa a Catalunya (Tram. 310-00209/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de ConvergŔncia i Uniˇ

  Substanciaciˇ.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la construcciˇ d'un centre d'atenciˇ primÓria a Viladecans (Tram. 310-00210/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de ConvergŔncia i Uniˇ

  Substanciaciˇ.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la violŔncia masclista en l'Ómbit de la parella (Tram. 310-00204/10)

  Rosa Amorˇs i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la tutela dels drets dels immigrants internats al Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona (Tram. 310-00205/10)

  Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situaciˇ laboral del Cos de Bombers de la Generalitat (Tram. 310-00213/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciaciˇ.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els criteris d'incompatibilitat dels membres del Govern i els alts cÓrrecs (Tram. 310-00214/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciaciˇ.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els fets delictius que s'han produ´t les darreres setmanes (Tram. 310-00206/10)

  Pere Calbˇ i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciaciˇ.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les respostes a la carta que el president de la Generalitat va trametre a mandataris internacionals (Tram. 310-00207/10)

  Juan Milißn Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciaciˇ.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la carta que el president de la Generalitat va trametre al president de la Comissiˇ Europea i als caps d'estat i de govern de diversos pa´sos de la Uniˇ Europea (Tram. 310-00215/10)

  Jordi Ca˝as PÚrez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciaciˇ.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la carretera C-55 i la mobilitat a les comarques centrals (Tram. 310-00211/10)

  Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el finanšament del transport p˙blic a les Órees metropolitanes (Tram. 310-00212/10)

  Salvador MilÓ i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

 • 20

  Situaciˇ de compatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00018/10)

  Comissiˇ de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votaciˇ del dictamen de la Comissiˇ.

 • 21

  Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 (Tram. 200-00010/10)

  Comissiˇ d'Economia, Finances i Pressupost

  Debat i votaciˇ del dictamen de la Comissiˇ.

  (Text presentat: BOPC, 180, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 192, 3; dictamen: BOPC, 214, 3; dictamen del Consell de Garanties EstatutÓries: BOPC, 230, 3)

 • 22

  Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector p˙blic (Tram. 200-00011/10)

  Comissiˇ d'Economia, Finances i Pressupost

  Debat i votaciˇ del dictamen de la Comissiˇ, de les esmenes reservades i de les esmenes subsegŘents al dictamen del Consell de Garanties EstatutÓries.

  (Text presentat: BOPC, 181, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 189, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 196, 4; informe: BOPC, 213, 145; dictamen: BOPC, 215, 3; dictamen del Consell de Garanties EstatutÓries: BOPC, 230, 13; esmenes subsegŘents al dictamen del Consell de Garanties E.: BOPC, 240, 12)

 • 23

  Decret llei 6/2013, del 23 de desembre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (Tram. 203-00010/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votaciˇ sobre la validaciˇ o derogaciˇ del decret llei.

 • 24

  InterpelĚlaciˇ al Govern sobre les mesures per a afrontar la violŔncia per motius polÝtics (Tram. 300-00122/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 240, 32)

 • 25

  InterpelĚlaciˇ al Govern sobre l'avantprojecte de llei orgÓnica de protecciˇ de la seguretat ciutadana (Tram. 300-00128/10)

  Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 240, 34)

 • 26

  InterpelĚlaciˇ al Govern sobre la pŔrdua de drets en matŔria sanitÓria (Tram. 300-00123/10)

  Marta Ribas FrÝas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 240, 33)

 • 27

  InterpelĚlaciˇ al Govern sobre els drets de les dones (Tram. 300-00124/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 240, 33)

 • 28

  InterpelĚlaciˇ al Govern sobre les conseqŘŔncies sanitÓries de les retallades (Tram. 300-00125/10)

  Isabel Vallet SÓnchez, del Grup Mixt

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 240, 33)

 • 29

  InterpelĚlaciˇ al Govern sobre les polÝtiques d'impuls de les tecnologies de la informaciˇ i de la comunicaciˇ (Tram. 300-00126/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 240, 33)

 • 30

  InterpelĚlaciˇ al Govern sobre el Fons de cooperaciˇ local (Tram. 300-00127/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 240, 34)

 • 31

  Mociˇ subsegŘent a la interpelĚlaciˇ al Govern sobre la salut mental (Tram. 302-00109/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votaciˇ.

  (Presentaciˇ: BOPC, 233, 4)

 • 32

  Mociˇ subsegŘent a la interpelĚlaciˇ al Govern sobre la qualitat de l'aire (Tram. 302-00110/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votaciˇ.

  (Presentaciˇ: BOPC, 233, 5)

 • 33

  Mociˇ subsegŘent a la interpelĚlaciˇ al Govern sobre l'atenciˇ als infants i adolescents tutelats (Tram. 302-00111/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votaciˇ.

  (Presentaciˇ: BOPC, 233, 7)

 • 34

  Mociˇ subsegŘent a la interpelĚlaciˇ al Govern sobre la situaciˇ de les persones amb dependŔncia (Tram. 302-00112/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votaciˇ.

  (Presentaciˇ: BOPC, 233, 7)

 • 35

  Mociˇ subsegŘent a la interpelĚlaciˇ al Govern sobre la utilitzaciˇ de l'escola com a eina de construcciˇ nacional (Tram. 302-00113/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votaciˇ.

  (Presentaciˇ: BOPC, 233, 9)

 • 36

  Mociˇ subsegŘent a la interpelĚlaciˇ al Govern sobre la convocat˛ria d'un referŔndum d'autodeterminaciˇ (Tram. 302-00114/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votaciˇ.

  (Presentaciˇ: BOPC, 233, 10)

 • 37

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situaciˇ polÝtica (Tram. 317-00124/10)

  Substanciaciˇ.

 • 38

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polÝtics (Tram. 317-00122/10)

  Substanciaciˇ.

 • 39

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situaciˇ polÝtica (Tram. 317-00126/10)

  Substanciaciˇ.

 • 40

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situaciˇ polÝtica (Tram. 317-00123/10)

  Substanciaciˇ.

 • 41

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situaciˇ polÝtica (Tram. 317-00125/10)

  Substanciaciˇ.

 • 42

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situaciˇ polÝtica (Tram. 317-00121/10)

  Substanciaciˇ.

 • 43

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situaciˇ polÝtica (Tram. 317-00120/10)

  Substanciaciˇ.