Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 24 de juliol de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Debat general sobre la situació de la joventut (Tram. 255-00002/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Substanciació.

 • 2

  Declaració del Parlament de Catalunya de condol i solidaritat amb motiu del tràgic accident ferroviari a Galícia (Tram. 401-00007/10)

  Núria de Gispert i Català, Presidenta del Parlament del Presidència del Parlament

  Substanciació.