Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 25 de juliol de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió extraordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta del Govern sobre el pacte fiscal (Tram. 259-00003/09)

  President de la Generalitat

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 355, 3)

 • 2

  Declaració del Parlament de Catalunya sobre els incendis de l'Alt Empordà (Tram. 401-00037/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència; Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Substanciació.