Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 11 d'abril de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 3

    Debat general sobre l'impuls de la reactivació econòmica i sobre la incidència de l'actuació del Govern en la qualitat dels serveis públics (Tram. 255-00004/09)

    Substanciació.