Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 28 de març de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió específica

Ordre del dia

  • 2

    Procediment per a elegir un senador o senadora (Tram. 280-00003/09)

    Grups parlamentaris

    Designació.