Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 14 de març de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 5

  Interpel·lació al Govern sobre la difusió de la balança fiscal entre Catalunya i l'Estat espanyol i dels avantatges del pacte fiscal en la línia del concert econòmic (Tram. 300-00131/09)

  Joan Laporta i Estruch, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques industrials i turístiques (Tram. 300-00132/09)

  Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la connexió ferroviària del port de Tarragona (Tram. 310-00173/09)

  Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre l'emissió de certificats d'adequació de l'habitatge i d'informes d'inserció social per a estrangers (Tram. 300-00137/09)

  Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la intenció de la delegada del Govern de l'Estat d'obligar els ajuntaments a hissar la bandera espanyola (Tram. 310-00174/09)

  Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Substanciació.

 • 24

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les informacions aparegudes a la premsa amb relació a les activitats del secretari general del Departament de Cultura (Tram. 310-00177/09)

  Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 25

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el model del transport públic i l'entrada en vigor del nou model tarifari (Tram. 310-00178/09)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 27

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els objectius de les darreres actuacions i iniciatives del Departament d'Interior (Tram. 310-00180/09)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el suport a les entitats socials (Tram. 310-00172/09)

  Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 29

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els afectats per les participacions preferents (Tram. 310-00175/09)

  Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 30

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00110/09)

  Albert Rivera Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Substanciació.

 • 31

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00112/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 32

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00113/09)

  Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 33

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00111/09)

  Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 34

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00114/09)

  Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 35

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00115/09)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 39

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la reforma laboral (Tram. 302-00110/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 263, 26)

 • 45

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la repercussió del tancament de Spanair en les finances (Tram. 302-00116/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 263, 30)

 • 46

  Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 200-00020/09)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 222, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 254, 22)

 • 47

  Proposició de llei de consultes populars per via no de referèndum (Tram. 202-00017/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 23, 8)

 • 48

  Proposició de llei de consultes populars per via no de referèndum (Tram. 202-00017/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 23, 8)

 • 49

  Proposició de llei de consultes populars per via no de referèndum (Tram. 202-00017/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 23, 8)

 • 51

  Declaració del Parlament de Catalunya sobre Síria (Tram. 401-00029/09)

  Substanciació.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Mobile World Congress, que ha tingut lloc a Barcelona del 27 de febrer a l'1 de març de 2012 (Tram. 310-00179/09)

  Substanciació.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou (Tram. 310-00176/09)

  Substanciació.

 • 54

  Interpel·lació al Govern sobre l'aeroport de Reus (Tram. 300-00136/09)

  Substanciació.

 • 55

  Interpel·lació al Govern sobre l'autogovern de Catalunya (Tram. 300-00135/09)

  Substanciació.

 • 56

  Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial (Tram. 300-00134/09)

  Substanciació.

 • 57

  Interpel·lació al Govern sobre l'accessibilitat del sistema sanitari (Tram. 300-00133/09)

  Substanciació.

 • 58

  Interpel·lació al Govern sobre la territorialització del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques (Tram. 300-00130/09)

  Substanciació.

 • 59

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el garantiment dels drets lingüístics dels consumidors catalans (Tram. 302-00115/09)

  Debat i votació.

 • 60

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política energètica (Tram. 302-00114/09)

  Debat i votació.

 • 61

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat del món rural (Tram. 302-00113/09)

  Debat i votació.

 • 62

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la renda mínima d'inserció (Tram. 302-00112/09)

  Debat i votació.

 • 63

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica i els escenaris previstos per al 2012 (Tram. 302-00111/09)

  Debat i votació.

 • 64

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques amb relació a la dona (Tram. 302-00109/09)

  Debat i votació.

 • 65

  Proposició de llei de consultes populars per via no de referèndum (Tram. 202-00017/09)

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

 • 66

  Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 200-00020/09)

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

 • 67

  Designació dels diputats interventors per al període pressupostari del 2012 (Tram. 231-00002/09)

  Designació.

 • 68

  Projecte de llei de mesures fiscals i financeres i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics (Tram. 200-00019/09)

  Debat i votació del dictamen de la Comissió, de les esmenes reservades i, si escau, de les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries