Notícies

El Ple farà la setmana vinent els debats de totalitat del Projecte de llei del Codi de finances públiques de Catalunya i de la Proposició de llei de creació del Fons Agrari

Dimarts, 14 de novembre de 2023. Palau del Parlament

El Ple farà la setmana vinent els debats de totalitat del Projecte de llei del Codi de finances públiques de Catalunya i de la Proposició de llei de creació del Fons Agrari

Parlament de Catalunya. 2023

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El Ple farà la setmana vinent, en la sessió que començarà dimecres, 22 de novembre, a les nou del matí amb la sessió de control al Govern i al president de la Generalitat, Pere Aragonès, els debats de totalitat del Projecte de llei del Codi de finances públiques de Catalunya i d'aprovació del llibre primer, relatiu a les disposicions generals, i de la Proposició de llei de creació del Fons Agrari, presentada pel PSC-Units. Totes dues iniciatives arriben a aquest debat sense esmenes de retorn.

El debat sobre la situació de Rodalies de Catalunya, sol·licitat pel president de la Generalitat, ha quedat ajornat a petició del grup que dona suport al Govern.

Segons que han acordat avui la Mesa i la Junta de Portaveus, a més dels dos debats de totalitat, el Ple de la setmana vinent també designarà setze membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. L'elecció dels membres es fa, a proposta dels grups, d'entre persones de prestigi reconegut que representen la pluralitat de la societat catalana. Els grups tenen fins dilluns a les dotze del migdia per presentar candidats.
L'ordre del dia de la sessió inclourà a més les interpel·lacions als consellers que presentin els grups parlamentaris i els debats i les votacions de vuit mocions subsegüents a les interpel·lacions fetes durant el ple de la setmana passada.

Altres acords de la Mesa i de la Junta de Portaveus
En la reunió d'aquest matí la Mesa també ha pres coneixement del Decret llei 3/2023, del 7 de novembre, de mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d'ús turístic, sobre el qual el PSC-Units, JxCat, i Vox i el PPC conjuntament, han demanat dictamen al Consell de Garanties Estatutàries. La Mesa ha admès aquestes peticions, i el consell té ara, un cop rebi la comunicació, un termini de dotze dies per emetre el dictamen, que no és vinculant.

La Mesa també ha rebut l'informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya "Tractament informatiu des fets que conflueixen en la victòria d'Espanya en la FIFS Women's World Cup 2023" i la memòria d'activitats de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya corresponent al 2022.

D'altra banda, la Junta de Portaveus ha rebutjat la petició del Govern de tramitar pel procediment de lectura única el Projecte de modificació de la Llei d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea i ha admès una petició de JxCat per fer un debat general sobre la pagesia.

Nova oïdora de comptes
Finalment, la Mesa ha nomenat la funcionària de carrera Blanca de Gispert i Díez nova oïdora de comptes del Parlament fruit del concurs específic per proveir definitivament el lloc de treball, que estava adreçat a funcionaris interventors de la Generalitat o de l'Administració local.

De Gispert, funcionària del cos d'intervenció de la Generalitat, era fins ara directora de serveis al Departament d'Educació, on anteriorment havia estat subdirectora de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni, càrrec que també havia exercit al Departament de Justícia. Anteriorment havia estat interventora de la Generalitat i auditora de la Sindicatura de Comptes.